Ruština

Dne 11. března 2015 se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze uskutečnil Den ruské vědy a vzdělání. Jeho hlavním tématem byly akce, věnované 260. výročí Moskevské státní univerzity (MSU) M. Lomonosova a 55. výročí Ruské univerzity přátelství národů (RUPN).

Dne 12. února 2015 se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze konal II. vědecko-praktický seminář pro učitele ruského jazyka v ČR. Akce byla organizována Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR ve spolupráci s Českou asociací rusistů a věnována oslavám tradičního ruského svátku „Maslenica“.

Dne 15. prosince 2014 se na Pedagogické fakultě Univerzity T.G. Masaryka v Brně konal Den ruského jazyka, organizovaný Mezinárodním kulturním institutem „Klíč“, Ruským kulturně-osvětovým sdružením Moravy za podpory

1 3 4 5 6 7