Proběhla další exkurze našeho projektu „Procházky po Praze“

Proběhla další exkurze našeho projektu „Procházky po Praze“

Poslední červnový den se uskutečnila další exkurze našeho projektu „Procházky po Praze“. Její účastníci navštívili několik zahrad v hlavním městě, včetně nádherné Královské zahrady. Ta byla před několika staletími určena pro pěstování rostlin, které nejsou typické pro střední část Evropy ani pro Česko. Zahrada je zajímavá i tím, že se na jejím území nacházejí unikátní architektonické památky, jejichž zdi uchovávají mnohá tajemství a příběhy. Trasa exkurze procházela také Rajskou zahradou a zahradou Na Valech.

Další vycházka je plánována na druhou polovinu července. Sledujte naše publikace!