Den ruského jazyka pro studenty gymnázia

Den ruského jazyka pro studenty gymnázia

Dne 3. června 2024 proběhl v Ruském domě v Praze Den ruského jazyka. Hosty Ruského domu byli gymnazisté ze Zlínského kraje, kteří se studiu ruského jazyka věnují dva až pět let.
Akce byla věnována dvěma svátkům: Dni slovanského písemnictví a kultury, který se slavil 24. května, a Dni ruského jazyka, který se bude slavit 6. června. V rámci akce studenti zjistili zajímavosti o ruské abecedě a porovnávali ruská a česká přísloví a pořekadla. Hosté se dozvěděli, že každoroční oslava Dne ruského jazyka je věnována narozeninám A.S. Puškina a že letos slavíme 225. výročí narození velkého ruského básníka. V knihovně Ruského domu si proto studenti připomněli názvy nejslavnějších děl A. S. Puškina a poté zhlédli film o životě básníka.
Studenti obdrželi informace o možnosti absolvovat v Ruském domě v Praze testování z ruštiny jako cizího jazyka k získání mezinárodního certifikátu a také o možnosti studovat v Rusku v rámci kvóty, přidělené vládou Ruské federace.