Mezinárodní olympiáda Finanční univerzity pro mládež

Mezinárodní olympiáda Finanční univerzity pro mládež

Zveme vás k účasti na Mezinárodní olympiádě Finanční univerzity pro mládež. Účast je povolena cizím státním příslušníkům a osobám bez státní příslušnosti, včetně krajanů žijících v zahraničí, kteří ovládají vzdělávací programy základního všeobecného, ​​středního všeobecného vzdělání i studentům bakalářského studia.

Vítězové olympiády získají právo být zapsáni na Finanční univerzitu v rámci kvóty pro nezávislý výběr cizinců ke studiu v hlavních vzdělávacích programech vysokoškolského vzdělávání v Ruské federaci na úkor přídělů federálního rozpočtu.

Ocenění na olympiádě mají při přijetí do bakalářských a magisterských vzdělávacích programů na Finanční univerzitě 50% slevu na celou dobu studia.

Veškeré informace o olympiádě a pravidlech účasti jsou zveřejněny na webové stránce http://www.fa.ru/org/div/gprstm/mks/Pages/Home.aspx

Telefonní číslo pro dotazy: +7 (495) 249 52 57.

e-mail olymp@fa.ru, interpriem@fa.ru.