Uskutečnil se kulatý stůl „Celoruské a mezinárodní trajektorie spolupráce v oblasti popularizace ruského jazyka, literatury, kultury a vzdělávání“

Uskutečnil se kulatý stůl „Celoruské a mezinárodní trajektorie spolupráce v oblasti popularizace ruského jazyka, literatury, kultury a vzdělávání“

Dne 2. října 2023 se za účasti Ruského domu v Praze uskutečnil kulatý stůl „Celoruské a mezinárodní trajektorie spolupráce v oblasti popularizace ruského jazyka, literatury, kultury a vzdělávání“. Kulatý stůl pořádal Institut mezinárodního vzdělávání Volgogradské státní sociálně-pedagogické univerzity v rámci Mezinárodního fóra veřejné diplomacie „Dialog na Volze: mír a vzájemné porozumění v 21. století“ a projektu „Rozvoj mechanismu utváření sociokulturní kompetence cizinců v systému všeobecného a vysokoškolského vzdělávání v kontextu moderních výzev“. Akce se konala v prezenční a distanční formě.

Aktuální otázky popularizace ruského jazyka, literatury, kultury a vzdělávání prodiskutovali rusisté z Ruska, Tádžikistánu, Podněstří a České republiky.

Učitelka Kurzů ruského jazyka při Ruském domě v Praze přednesla na akci distančně referát „Technologie popularizace ruského jazyka a ruské kultury v Česku s přihlédnutím k etnokulturním specifikům“.