V Brně se konalo krajské kolo 57. ročníku ARS POETICA – Puškinův památník

V Brně se konalo krajské kolo 57. ročníku ARS POETICA – Puškinův památník

Dne 29. dubna se v Brně konalo krajské kolo 57. ročníku regionální přehlídky nejstarší umělecké soutěže v cizím jazyce Festival Ars Poetica – Puškinův památník, který uspořádal Ruský kulturně osvětový spolek na Moravě (RKOSM) společně s Českou asociací rusistů, Česko-ruskou společností za podpory Ruského domu v Praze.
Studenti gymnázií Polesného ve Znojmě, Masaryka v Hustopečích, také ve Velehradě, Eko Gymnázia v Brně, Gymnázia ve Velkých Pavlovicích či absolventi vysokých škol se utkali v recitaci nebo zpěvu děl ruských autorů. Pokud nestudovali ruštinu, mohli ruské tvůrce interpretovat i v jiném jazyce, avšak pak už nemohli postoupit do ústředního kola. V jejich podání zazněla poezie, próza, písně, hudební romance, divadelní dramatizace v ruštině atp. Do červnové celostátní přehlídky postoupilo z jižní Moravy 11 nejlepších účastníků. Také dva soutěžící absolventi VŠ s díly Puškina (úryvky z románu Evgenij Oněgin), kteří zaslali porotě své vstoupení na videu, protože se nemohli vzdálit od maturit.
FOTO – (vž)

KODAK Digital Still Camera
KODAK Digital Still Camera
KODAK Digital Still Camera