Zveme všechny, aby se zapojili do Literárního diktátu-2022!

Zveme všechny, aby se zapojili do Literárního diktátu-2022!

Zveme všechny, aby se zapojili do Literárního diktátu-2022!
Čeká vás 20 otázek, věnovaných ruské literatuře od klasiky po současnost.
Účastníkem diktátu se může stát každý zájemce. K tomu je třeba 29. září ve 14 hod. navštívit knihovnu Ruského domu v Praze a písemně odpovědět na otázky.
Registrace na tel: (+420) 233 370 479