Ke Dní světových domorodých národů

Ke Dní světových domorodých národů

Poslední sčítání lidu ukázalo, že v Rusku žije méně než 30 000 zástupců národa Chantů. Navzdory malému počtu se jim podařilo zachovat tradice svých předků a dodnes dodržují staletý způsob života, pečlivě zachovávají svůj jazyk a s úctou dodržují dávné rituály.

Dnes – v Den světových domorodých národů a v rámci Roku lidového umění a nemateriálního kulturního dědictví národů Ruska – vás zveme ke zhlédnutí dokumentárního filmu Ruské geografické společnosti „Legenda o lámání kamene“. Dozvíte se o národních tradicích, kultuře, jazykových dialektech a moderním životě Chantů.

Film je k dispozici na https://kino.rgo.ru/films/159