Dne 29. října se konala XV. mezinárodní vědecko-praktické konference „Česko, slovanský svět a jejich sousedé: otázky historie a kultury“

Dne 29. října se konala XV.  mezinárodní vědecko-praktické konference „Česko, slovanský svět a jejich sousedé: otázky historie a kultury“

Dne 29. října se konala XV.  mezinárodní vědecko-praktické konference „Česko, slovanský svět a jejich sousedé: otázky historie a kultury“, věnovaná 170. výročí významného českého historika a spisovatele Aloise Jiráska.

Konferenci pořádaly Kubáňská státní univerzita, Ruský dům v Praze, Mezinárodní kulturní institut „Klíč“ z Hradce Králové, České kulturní centrum v Krasnodaru a Klub mládežnické a dětské diplomacie v ČR.

Účastníky pozdravili zástupci Kubáňské státní university a dočasně jmenovaná vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v České republice. Byla zdůrazněna potřeba kulturního dialogu mezi slovanskými národy v současném světě a také rozšíření účasti českých školáků a studentů na podobných akcích.

Více než 20 účastníků vystoupilo s plenárními referáty, které obsahovaly podrobnou analýzu díla A. Jiráska, jeho sociokulturní, jazykové a historické aspekty.

Na závěrečném zasedání proběhly diskuse, po kterých účastníci konference shrnuli výsledky a určili perspektivu práce Centra slavistiky.

Kromě toho se v rámci mezinárodní praktické konference konala sekce pro mládež „Kulturní dialog Rusko-Česko: slovanský svět očima mládeže“, kde mladí účastníci prezentovali své výzkumné projekty o Aloisi Jiráskovi.

Mladé účastníky přivítaly dočasně jmenovaná vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v České republice A. A. Šunina a předsedkyně představenstva Mezinárodního kulturního institutu „Klíč“ A.A. Jevsina.

Mladí účastníci prezentovali své tvůrčí projekty, mimo jiné o tom, do jakých světových jazyků byla díla A. Jiráska přeložena, jak je jeho jméno zastoupeno na geografické mapě ČR nebo v kinematografii, ale také o historických událostech ve spisovatelových dílech, například o husitském hnutí … Nejnestandardnějším projektem byla desková hra s názvem „Cesta životem a dílem Aloise Jiráska“. Tuto deskovou hru vymyslely Jelizavěta Antipova a Maria Borisova.

V sekcích „ŘEKNI MI“ a „Žiju na Kubáni“ bylo představeno 7 projektů o nejzajímavějších a nejpoutavějších místech na Kubáni a v Krasnodaru.

V sekci „Žiji v České republice“ účastníci vystoupili s videoprezentacemi o České republice a Praze a také o Klubu mládežnické a dětské diplomacie v ČR.

V závěru konference byly prodiskutovány formáty spolupráce, včetně další účasti na vědeckých akcích Centra slavistiky.

Mladí lidé si vyměnili názory a podělili se o své dojmy.

CELKEM SE KONFERENCE ZÚČASTNILO 70 OSOB.

Tento článek je dostupný v: Russian