V Ruském domě v Praze se uskutečnila mezinárodní mládežnická konference, věnovaná 170. výročí Aloise Jiráska

V Ruském domě v Praze se uskutečnila mezinárodní mládežnická konference, věnovaná 170. výročí Aloise Jiráska

16. října v Ruském domě v Praze se uskutečnila mezinárodní mládežnická konference, věnovaná 170. výročí Aloise Jiráska.

Konferenci připravily Ruský dům v Praze, MKI „Klíč“, Kubáňská státní univerzita a České centrum v Krasnodaru.

Úřadující vedoucí Ruského domu v Praze Alina Šunina pozdravila mladé účastníky konference a popřála jim hodně úspěchů.

Mladí operní pěvci zazpívali díla Antonína Dvořáka, jehož tvorba je spojena se jménem A. Jiráska (právě román spisovatele „Na dvoře vévodském“ se stal základem libreta opery A. Dvořáka „Jakobín“).

Účastníci koncertu: Vitalia Vasová a Svetlana Pečenigovskaja zazpívaly árii z opery „Rusalka“, romanci z cyklu „Melodie“ a romanci „Zvonící trojúhelník“ z cyklu „Cikánské melodie“. (Korepetitorka – Světlana Melnikovová, učitelka – profesorka Pražské konzervatoře Tachira Menaždinovová).

Na konferenci byly představeny následující projekty:

– Alena Košáková (24 let) a Stanislava Košáková (20 let) „Alois Jirásek v překladech“;

-Alexandr  Komissarov (16 let) „Jméno Aloise Jiráska na zeměpisné mapě Čech“;

– Jelizavěta Antipovová (16 let), Maria Borisovová (15 let). „Cesta životem a dílem Aloise Jiráska“;

– Ivan Němčenkov (14 let), Daria Jevstratenková (15 let), Anastasia Jevstratenková (17 let) „Zajímavá fakta Aloise Jiráska“.

Po každé prezentaci si mladí lidé mohli vyměnit názory a zadat otázky.

Porota na základě výsledků mezinárodní konference vybrala vítěze.

Jsou to:

– Jelizavěta Antipovová, Maria Borisovová „Cesta životem a dílem Aloise Jiráska“ (nejlepší školní projekt);

– Alena Košáková a Stanislava Košáková „Alois Jirásek v překladech“;(nejlepší studentský projekt).

Vítězové byli odměněni dary a diplomy, které poskytla Kubáňská státní univerzita a České centrum města Krasnodar.

Všichni účastníci také obdrželi diplomy účastníků a upomínkové předměty.

Nejlepší prezentace se dne 29. října zúčastní mezinárodní vědecké a praktické konference „Česko, slovanský svět a jejich sousedé: otázky historie a kultury“, která se koná u příležitosti 170. výročí vynikajícího českého historika a spisovatele Aloise Jiráska .

Přejeme mladým lidem úspěšná vystoupení!

Tento článek je dostupný v: Russian