Mezinárodní fóru o popularizaci matematické vědy a výuce matematiky

Mezinárodní fóru o popularizaci matematické vědy a výuce matematiky

Zveme vás k účasti na Mezinárodním fóru o popularizaci matematické vědy a výuce matematiky

Federální agentura pro záležitosti  Společenství nezávislých států, krajany žijící v zahraničí a mezinárodní humanitární spolupráci a Penzenská státní technologická univerzita organizují v období od 6. do 13. října 2021 Mezinárodní fórum o popularizaci matematické vědy a výuce matematiky (IFMEP) pro výměnu zkušeností, navazování partnerství a další spolupráci profesionálů v oblasti matematického vzdělávání a popularizaci vědy z různých zemí.

V rámci fóra se bude konat:

prezentace osvědčených postupů v popularizaci matematiky ve školním prostředí a pro širokou veřejnost;

diskuse o vzdělávacích tradicích a metodách výuky matematiky v různých zemích;

diskuse o roli neformálního matematického vzdělávání, metodách a formátech jeho organizace;

diskuse o inovativních řešeních v oblasti výuky matematiky a využívání moderních technologií. zaměřených na digitalizaci vzdělávání;

ukázka tematických mediálních materiálů různých formátů a posouzení možnosti jejich využití ve vzdělávacím procesu.

Fórum se bude konat v hybridním formátu: prezenční účast na jednom z míst (Moskva-Paříž) a online účast. Pracovními jazyky fóra budou ruština a francouzština; k dispozici bude simultánní překlad.

V roce 2021 se fórum bude konat v říjnu:

Středa 6. října od 16:00 do 20:00 hod.

Pátek 8. října od 14:30 do 18:30 hod.

Středa 13. října od 14:30 do 18:30 hod.

Zváni jsou učitelé matematiky, popularizátoři vědy, autoři učebnic, specialisté na vzdělávání a zástupci orgánů řízení vzdělávání.

Partnery akce jsou také Vysoká škola ekonomiky, asociace popularizátorů matematiky „Animath“ (Francie) a Moskevské centrum pro kontinuální matematické vzdělávání. Fórum se koná pod záštitou francouzsko-ruského fóra Trianonský dialog.

Místo konání fóra v Rusku: Národní výzkumná uniezita Vysoká škola ekonomiky,

Moskva, ul. Mjasnickaja 11. posluch. 518

Místo konání fóra ve Francii: Univerzita Sorbonna, Jussieuxův institut matematiky, Paříž, nám. Jussieu, 2.

http://ifmep2021.com/#about

Tento článek je dostupný v: Russian