Čeští školáci oslavili v rámci Evropského dne jazyků Den ruského jazyka

Čeští školáci oslavili v rámci Evropského dne jazyků Den ruského jazyka

Evropský den jazyků se slaví každoročně 26. září a v Ruském domě v Praze se na konci září tradičně koná Den ruského jazyka, který je načasován s Evropským dnem jazyků.

Dne 22. září 2021 uspořádali učitelé Kurzů ruského jazyka při Ruském domu v Praze Den ruského jazyka na ZDŠ v Jesenici (Praha-západ, střední Čechy) pro žáky sedmých, osmých a devátých tříd. Školáci se seznámili se zajímavostmi o Rusku, formou hry si připomněli ruskou abecedu, vyprávěli si rusky o prázdninách i o tom, proč studují ruštinu.

Dne 24. září 2021 se v Ruském domě v Praze konal Den ruského jazyka. Zúčastnili se ho žáci Základní školy „Marjánka“ (Praha) a Gymnázia Jakuba Škody z Přerova (Olomoucký kraj) a rovněž učitelé ruského jazyka. Akci připravilo a provedlo Zastupiteiství Rossotrudničestva v České republice spolu s Mezinárodním centrem pro intelektuální rozvoj a profesionální určení (Praha).

Hosty Dne ruského jazyka přivítala dočasně zmocněná funkcí vedoucí Rossotrudničestva v České republice Alina Šunina, která popřála studentům hodně úspěchů ve studiu ruského jazyka.

Školáci si udělali virtuální výlet do ruských měst, naučili se ruské jazykolamy, vyrobili si vlastní matrjoěku a seznámili se s historií této hračky. Na výstavě „Dostojevského omalovánky“, pořádané ve foyeru Ruského domu, se seznámili s biografií F. M. Dostojevského a hrdiny jeho děl. Na tvůrčí dílně Mezinárodního centra pro intelektuální rozvoj a profesionální určení zvládli techniky pro lepší zapamatování cizích slov, které se jim mohou hodit při studiu ruského jazyka.

Celkem se akcí Dne ruského jazyka v RSVK v Praze zúčastnilo asi sto lidí.

Tento článek je dostupný v: Russian