Mezinárodní olympiády Univerzity ITMO

Mezinárodní olympiády Univerzity ITMO

Univerzita ITMO zve cizince, osoby bez státní příslušnosti a občany Ruské federace s trvalým pobytem v zahraničí, postgraduální studenty a absolventy středních a odborných škol, lyceí, gymnázií a vysokých škol, kteří se plánují přihlásit do bakalářského programu, k účasti na mezinárodních olympiádách z matematiky a informatiky.

Olympiády se konají na oficiálních webových stránkách Univerzity ITMO  https://ec.itmo.ru v ruštině a angličtině. Vítězové olympiád budou moci požádat o kvótu vlády Ruské federace na bezplatné studium technických specializací na Univerzitě ITMO nebo na jiné ruské univerzitě, kde jsou hlavními předměty matematika nebo informatika.

V rámci přípravy na olympiády se účastníci mohou zúčastnit školení nebo se seznámit s analýzou problémů mezinárodních olympiád minulých let, včetně videoanalýzy problémů.

Mezinárodní olympiády pořádá Univerzita ITMO s informační podporou Rossotrudničestva.

Kvalifikační etapa se bude konat od 5. prosince 2020 do 10. března 2021 v distanční (online) formě. Poslední fáze se bude konat v prezenční formě (offline) a distanční (online).

Podrobné informace o podmínkách registrace a pravidlech účasti jsou zveřejněny na webových stránkách mezinárodních olympiád https://ec.itmo.ru.

Tento článek je dostupný v: Russian