Jevgenij Primakov se zúčastní prezentace portálu „Humanitární mapa“

Jevgenij Primakov se zúčastní prezentace portálu „Humanitární mapa“

     Dne 23. listopadu v 11:00 hod. uspořádá Rossotrudničestvo tiskovou konferenci za účasti jejího šéfa Jevgenije Primakova, věnovanou spuštění digitálního portálu “Humanitární mapa” z projektu “Humanitární monitor”.

      Portál „Humanitární mapa“ se stane první online platformou, která bude konsolidovat data z otevřených zdrojů o ruské humanitární pomoci a o projektech pomoci mezinárodnímu rozvoji. Uživatelé budou mít přístup k interaktivním filtrům, statistickému panelu atd.; pro zahraniční uživatele byla připravena anglická verze.

      Tým “Humanitárního monitoru” označuje jako svou misi zvyšování povědomí ruského a zahraničního publika o přínosu Ruské federace do podpory mezinárodního rozvoje (PMR). „Humanitární mapa“ se může stát jedním z nástrojů k dosažení tohoto cíle.

 Během prezentace a odborné diskuse budou projednány následující otázky:

– komu, kdy a jak Rusko poslalo humanitární pomoc v roce 2020;

– praktické aspekty koordinačního a komunikačního doprovodu PMR;

– účast ruského podnikového sektoru a neziskových organizací na humanitárních projektech: problémy a perspektivy.

Akreditace zástupců médií pro online účast prostřednictvím e-mailu press@rs.gov.ru.

Tento článek je dostupný v: Russian