Geografický diktát se bude konat 29. listopadu 2020 od 12 dо 13 hod online

Geografický diktát se bude konat 29. listopadu 2020 od 12 dо 13 hod online

Chcete-li se stát účastníkem Geografického diktátu, musíte se zaregistrovat na odkazu https://dictant.rgo.ru/geography a v sekci «Geografický diktát v zahraničí» si vyberte Českou republiku. Diktát se bude konat 29. listopadu 2020 od 12 dо 13 hod.místního času.Diktát trvá 45 minut.

Pravidla účasti

1. Pořadatel webu pošle zaregistrovaným účastníkům odkaz na e-mailovou adresu po 23. listopadu 2020 pro napsání diktátu distanční formou na tomto webu online.

2. Odkaz je platný v omezeném čase: od 12 13 hod. místního času 29. listopadu 2020.

3. 29. listopadu  2020 od 12 dо 13 hod. místního času účastník podle individuálního odkazu  přejde na stránku diktátu. Od okamžiku aktivace odkazu čas běží.

4. Na diktát je dána 1 hod., která začíná od okamžiku aktivace odkazu.

5. Poskytnutý odkaz může použít pouze účastník diktátu, zaregistrovaný na odpovídající stránce. Poté organizátoři povolí absolvování diktátu podle přiděleného individuálního odkazu.

6. Diktát trvá 45 minut. Na otázku je třeba odpovídat ihned po jejím zaznění. Na to bude dán určitý čas, který je určen složitostí otázky. Vynechat otázku a poté se k ní vrátit nebude možné. V případě, že účastník neodpověděl na otázku (neoznačil odpovídající políčko), tato otázka bude vyhodnocena systémem automatického prověřování jako nesprávně zodpovězená.

7. Do dokončení diktátu obdrží každý účastník třináctimístné individuální číslo formuláře (kód) pro obdržení výsledků diktátu.

8. Jednotlivé výsledky absolvování diktátu budou zveřejněny na webových stránkách diktátu http://dictant.rgo.ru. Každý účastník se bude moci dozvědět svůj výsledek podle třináctimístného individuálního čísla.

9. Každý účastník, jenž absolvoval diktát v distanční formě, obdrží potvrzení o účasti.

Tento článek je dostupný v: Russian