Kulatý stůl „Ruská škola v Česku: otázky spolupráce, rozvoje a podpory“ se konal v online formátu dne 19. října 2020.

Kulatý stůl „Ruská škola v Česku: otázky spolupráce, rozvoje a podpory“ se konal v online formátu dne 19. října 2020.

Vedoucí ruských institucí dalšího vzdělávání se podělili o své zkušenosti se zachováním a rozvojem ruského jazyka a ruské kultury mezi krajany a navrhli nové projekty spolupráce. Návrhy předložené v projevech na podporu aktivit ruských škol v zahraničí nalezly odezvu u všech účastníků.

Na konci online setkání byl uveden flash mob (blesková akce) Klubu diplomacie mládeže a dětí v Česku podle veršů Alexandra Puškina, věnovaný Dni Carskoselského lycea. Kulatý stůl uspořádali Asociace ruských škol v České republice a Mezinárodní kulturní institut „Klíč“ za účasti Ruského střediska vědy a kultury v Praze, Moskevského domu krajanů a Koordinační rady ruských krajanů v České republice

Setkání se zúčastnili vedoucí Česko-ruského lycea „VĚDA“ (Praha – S. Kuliginová), Ruského centra „BRUSNIKA“ (Brno – V. Nikolajevová a J. Vojtkovskaja), Vzdělávacího studia „MIX“ a dětského Divadelního studia v Praze (N. Progoninová, M. Laptěvová), Ruského gymnázia a Nedělní školy z Karlových Varů (I. Sidorovová), „Malé školy“ z Hradce Králové (K. Jevsinová), dále profesorka Mezinárodní konzervatoře Praha T. Menaždinovová (Praha), hlavní odbornice Moskevského domu krajanů N. Murnovová, kulturní atašé Generálního konzulátu RF v Brně G. Akajemov a zástupci RSVK v Praze.

Tento článek je dostupný v: Russian