Drazí přátelé, na Petrohradské státní univerzitě (PSU) zahájili přijímání dokumentů od cizinců, kteří se hlásí na bakalářské studium, šestileté studium (specialitet), magisterské studium a do aspirantury.

Drazí přátelé, na Petrohradské státní univerzitě (PSU) zahájili přijímání dokumentů od cizinců, kteří se hlásí na bakalářské studium, šestileté studium (specialitet), magisterské studium a do aspirantury.

Pro zájemce, kteří pretendují na bezplatné studium (ze státního rozpočtu) vstupní zkoušky probíhají formou soutěže dokumentů (portfolia) na základě motivačního dopisu, dokumentů o akademické přípravě a odpovídající úrovni ovládání jazyka, na kterém je realizován vzdělávací program a rovněž popisu individuálních úspěchů.  Podat přihlášku a potřebné dokumenty k účasti v soutěži je možné distančně prostřednictvím webu https://future-in-russia.com/.

Ti, kdo plánují dostat se na programy přípravy vědeckopedagogických kádrů v aspirantuře, musí mimo motivačního dopisu poskytnout i popis obsahu vědeckého bádání, životopis a autoreferát své konečné kvalifikační práce.

Upozorňujeme na to, že termín přijetí dokumentů byl prodloužen. Soubor dokumentů je třeba podat do 5. června 2020. Seznam těch, kdo úspěšně zvládli konkurz, bude oznámen na webu Přijímací komise PSU nejpozději 3. července 2020.

Kompletní informace o přijímání a podmínkách soutěže naleznete na oficiální webové stránce Přijímací komise PSU.

Tento článek je dostupný v: Russian