Zahájení činnosti portálu „Sever pro vítězství + Každý pro vítězství“

Zahájení činnosti portálu „Sever pro vítězství + Každý pro vítězství“

Zahájení činnosti portálu „Sever pro vítězství + Každý pro vítězství“ je věnováno 75.výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce a ukončení Druhé světové války, Roku paměti a slávy v Ruské federaci.

Portál představuje stále fungující informačně-komunikační prostranství s vlastní doménou pobeda-mir.ru, spojující Chanty-Mansijský autonomní okruh – Jugru Ruské federace a cizí země. Plánuje se každoroční doplňování kontentu portálu a rovněž rozšíření jeho interaktivních možností.

Portál funguje na samostatné technické platformě, přičemž je spojen odkazy-bannery s portály may9.ru, memorial.ru, mid.ru, weby účastníků projektu.

Portál je věnován památce na Druhou světovou válku, shromažďuje informace o přínosu do vítězství nad fašismem různých států.

V projektu se předpokládá účast 17 zemí (krajané, sdružení mládeže a veteránů, společenské organizace, které se zabývají vlasteneckou a památkovou činností, aktivisté a dobrovolníci z řad cizinců).

Portál umožňuje interaktivní spolupráci zahraničního a ruského auditoria. Jazyky: ruský, anglický, německý, francouzský a čínský.

Část portálu „Sever pro vítězství“ představí světové veřejnosti málo známé stránky dějin, spojené s přínosem Jugorského severu do velkého vítězství a rovněž svébytnou a unikátní kulturu, bohaté kulturně-historické dědictví původních národů Severu.

Část portálu „Každý pro vítězství“ umožní krajanům a zahraničním partnerům vyplnit svoji stránku válečné historie, odrážející vklad jejich regionu a země do vítězství.

Náměty: jména a životopisy hrdinů; archivní fotografie; prohlášení veteránů; blahopřání vedoucích pracovníků organizací krajanů, video (písně a verše o Velké vlastenecké válce v podání dětí, hudebníků; autorská vystoupení; informace o akcích, týkajících se obnovování památníků Druhé světové války; materiály o vlastenecké výchově; zpravodajství; kalendář organizovaných akcí).

Tento článek je dostupný v: Russian