Kazaňský státní institut kultury

Kazaňský státní institut kultury

Kazaňský státní institut kultury existuje od roku 1969.

Studium na univerzitě probíhá v ruském jazyce. Pro cizince, kteří neovládají ruský jazyk, Přípravná fakulta Kazaňského státního institutu kultury nabízí kurz „Ruský jazyk jako cizí“.  Program je vypočítán na rok a předpokládá nejen zvládnutí ruského jazyka jako cizího, ale i ponoření se do kultury a tradic země jazyka, který se učí.  Studenti Přípravné fakulty rovněž studují literaturu, historii a sociální teorii. 

V Kazaňském státním institutu kultury byl vytvořen systém nepřerušovaného vzdělání. Realizují se programy všech úrovní: bakalářské a magisterské studium, aspirantura, stáže a rovněž programy doplňkového vzdělání, programy zvyšování kvalifikace a překvalifikování pro přípravu kádrů s vyšší kvalifikací. V současnosti má institut 30 projektů se vzdělávacími a uměleckými organizacemi Kazachstánu, Ukrajiny, Moldavska, USA, Lotyšska, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu, Bulharska, Běloruska, Ázerbájdžánu, Polska, Německa, Velké Británie, Estonska, Francie, Španělska, Kuby, Maďarska, Izraele, Íránu, JAR, Uzbekistánu aj.

  • -účast v mezinárodních uměleckých projektech, konferencích a sympoziích;
  • -zvětšení počtu zahraničních studentů a aspirantů;
  • -aktivizaci procesu výměny studentů a aspirantů.

Na fakultách a katedrách naší vysoké školy byly vytvořeny a působí vědecké školy:

„Dokument jako objekt studia kultury“;

„Teorie, metodika a organizace sociálně-kulturní činnosti“;

„Filozoficko-kulturologické problémy „postklasické“ vědy“;

„Geneze kulturních forem v kontextu světového historicko-kulturního procesu“.

Harmonická infrastruktura institutu zabezpečuje velkou kvalitu vzdělání: inovační vzdělávací centra přenosu poznatků, knihovny, laboratoře, divadla, koncertní sály, sportovní hřiště, zdravotní středisko, kolej, 2 nahrávací studia. 

Více informací na webu: http://kazgik.ru/

Tento článek je dostupný v: Russian