Celostátní seminář pro rusisty „Maslenica“ se konal v ČR

Celostátní seminář pro rusisty „Maslenica“ se konal v ČR

Dne 27. února 2020 se v Ruském středisku vědy a kultury (RSVK) v Praze konal v rámci Maslenicy seminář pro učitele ruského jazyka jako cizího. Zúčastnilo se ho více než 70 učitelů ruského jazyka ze základních, středních a vysokých škol z Prahy a jiných českých měst.

Účastníky uvítali zmocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakov, předseda České asociace rusistů a Česko-ruské společnosti J. Klapka a rektor Tulské státní pedagogické univerzity (TSPU) L. Tolstého, profesor V. Panin.

Prorektorka TSPU L. Tolstého pro mezinárodní spolupráci a vzdělání, profesorka Ž. Fomičevová seznámila přítomné s oblastmi mezinárodní spolupráce univerzity, mimo jiné s letními kurzy ruského jazyka jako cizího (RJC) při univerzitě.

V první části docentka TSPU L. Tolstého T. Kašpirevová vystoupila s přednáškou „Interaktivní metody výuky ruského jazyka jako cizího v podmínkách digitalizace vzdělání: metodický aspekt“.

Vedoucí projektu propagace ruského jazyka „Igrajuči“ (Hrajíce si) O. Iljasov informoval o různých hracích a online metodách, které se využívají při výuce ruského jazyka jako cizího na střední a pokročilé úrovni.

První část semináře ukončilo vystoupení odbornice Centra jazykového testování Petrohradské státní univerzity (PSU) N. Dubininové, která seznámila pedagogy se vzdělávacími programy PSU, zaměřenými na podporu studia ruského jazyka, ruské literatury a kultury za hranicemi Ruska. Informovala o olympiádě PSU, mezinárodní online olympiádě z ruského jazyka jako cizího a online škole PSU.

Ve druhé části semináře se učitelé seznámili s novými učebnicemi ruského jazyka jako cizího. O. Dolmatovová a J. Novačacová na příkladu své učebnice ukázaly principy využití kulturologického materiálu v učebnici pro začátečníky.

  1. Guskovová představila svoji knihu o rozvoji řeči pro základní úroveň studia jazyka „Po-russki-legko!“(Rusky – lehce).

Poté profesor TSPU L. Tolstého G. Tokarev informoval o lingvokulturologické části metodiky výuky RJC. N. Dubininová vedla tvůrčí dílnu o čtení nebeletristických textů na hodinách RJC pro žáky.

Učitelé se rovněž mohli seznámit s novinkami českých nakladatelství „Fraus“ a „Klett“, které vydávají učebnice a pomůcky z ruského jazyka. Nakladatelství „Fraus“ představilo nedávno vyšlou druhou část sborníku cvičení z gramatiky RJ.

Vedoucí Mezinárodního kulturního institutu (MKI) „Klíč“ Anna Jevsinová seznámila hosty s mezinárodními projekty MKI pro rok 2020, kterých se mohou zúčastnit žáci a studenti, již studují ruský jazyk.

Během semináře se rovněž konalo zasedání rady České asociace rusistů. Po oficiální části všechny účastníky očekávaly tradiční slavnostní pokrmy. Během přátelské besedy hosté ocenili zajímavý a poučný program semináře a projednali aktuální otázky výuky RJ na školách.

Dne 28. února t.r. na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně proběhla výjezdní zasedání semináře pro studenty katedry ruského jazyka a literatury. Docentka TSPU L. Tolstého T. Kašpirevová vedla tvůrčí dílnu „Vytvoření učebních materiálů na základě autentického videa (filmy, reklama, televizní reportáže)“. Vedoucí projektu o propagaci ruského jazyka „Igrajuči“ (Hrajíce si) O. Iljasov informoval studenty o různých hracích a online metodách, které se využívají při výuce ruského jazyka jako cizího na střední a pokročilé úrovni.

Všichni účastníci obdrželi potvrzení o účasti na semináři.

Tento článek je dostupný v: Russian