Knižní výstava a setkání s ruskými autory se konaly v RSVK v Praze

Knižní výstava a setkání s ruskými autory se konaly v RSVK v Praze

Ve dnech 25.-26. února 2020 se v Křišťálovém sále RSVK v Praze se v rámci Týdne ruského jazyka konala výstava učebnic ruského jazyka, ruských vydání literatury a historie „Roosijskije izdanija. Vstreča s avtorami“ a série vzdělávacích tvůrčích dílen pro žáky. Akce byla připravena Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR ve spolupráci s Institutem problémů vzdělávací politiky „Evrika“.

Výstavu zahájil zmocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakov, který přivítal hosty a účastníky akce. Zdůraznil fakt, že zájem o studium ruského jazyka neustále vzrůstá a tím i o nové učebnice pro pedagogy. Popřál hostům výstavy hodně úspěchů v práci.

Poté zástupkyně ředitele Institutu problémů vzdělávací politiky „Evrika“ J. Osipovová informovala o bohatém dvouletém programu akcí knižní výstavy, o setkání s autory a zástupci předních ruských nakladatelství a rovněž o tvůrčích dílnách pro studium ruského jazyka žáky a studenty.

V rámci výstavy byly představeny novinky učebnic a bestselery krásné literatury v ruském jazyce, proběhla setkání a tvůrčí dílny na téma využití učebnic při vzdělávacím procesu. Akce se zúčastnila generální ředitelka nakladatelství „Ruský jazyk. Kurzy“ S. Remizovová, CSc., výkonná ředitelka „KompasGid“, literární kritička a novinářka N. Ejchvaldová, malíř – ilustrátor dětských knih O. Gončarov, divadelní režisér a pedagog A. Sanin, spisovatelka, členka poroty Ceny V. Krapivina T. Michejevová, známý dětský básník, pedagog, spoluautor moderního „Bukvarja“ a učebnic ruského jazyka V. Levin aj.

Přední a největší nakladatelství „Prosvěščenije“, „Binom“, „Ruský jazyk. Kurzy“, „KompasGid“,“Mozaika-Sintez“, „Russkoje slovo“, „Hauka“ aj. představily na výstavě více než 500 knih, učebnic, metodických pomůcek, vědecko-populárních knih, časopisů z ruského jazyka, literatury, kultury a historie Ruska, beletrie ruských autorů.

Pro hosty byly ve formě tematických setkání představeny metody výuky a výchovy, možnosti získat metodickou pomoc při vypracování mezinárodních všeobecně vzdělávacích programů s využitím polylingválního přístupu v národních jazycích, včetně ruského a rovněž možnost se seznámit s organizací využití ruských digitálních vzdělávacích zdrojů v učebním procesu.

Po výstavě se konala beseda v neformálním prostředí, kde si hosté vyměnili zkušenosti a projednali knižní novinky.

Dne 25. února 2010 se konaly výjezdní tvůrčí dílny pro studenty Střední školy s rozšířeným studiem cizích jazyků při Velvyslanectví RF v ČR a česko-ruské školy Věda. Na volně přístupné hodině, kterou vedl ilustrátor dětských knížek O. Gončarov, se mladí lidé vžívali do role ilustrátorů. Zjistili, jak se charakter hrdinů odráží v jejich pohybu a mimice a jak je možné kreslit pomocí počítače.

Každý žák si vymyslel a nakreslil svou pohádkovou postavu. Podobně zajímavým bylo i setkání s autorkou více než 17 knih T. Michejevovou, laureátkou soutěže „Zavětnaja mečta“ a soutěže S. Michalkova. Mládež zadala mnoho otázek nejen o knihách, ale i tom, jak se píšou, o hobby T. Michejevové, o jejím dětství aj.

Divadelní režisér dětského divadelního studia Artem Sanin vedl interaktivní divadelní dílnu s žáky česko-ruské školy Věda, během které si vyzkoušeli roli herců a zúčastnili se představení.

Tento článek je dostupný v: Russian