E. V. Mitrofanovová zahájila v Paříži mezinárodní výstavu o válečných osudech rudoarmějců – Židů

E. V. Mitrofanovová zahájila v Paříži mezinárodní výstavu o válečných osudech rudoarmějců – Židů

     V Ruském středisku vědy a kultury v Paříži byla slavnostně zahájena první etapa velkého a mnohaletého mezinárodního projektu „Cesta k vítězství: sovětští Židé během Druhé světové války“. Interaktivní dokumentární výstava je výsledkem mnohaleté badatelské činnosti, jež byla organizována fondem „Blavatnik Archive“.

Společný projekt Rossotrudničestva a amerického fondu je věnován 75.výročí velkého vítězství nad fašismem, ukončení blokády Leningradu, 75. výročí osvobození Osvětimi a Mezinárodnímu dni OSN na památku obětí Holokaustu.

Fond „Blavatnik Archive“ je nekomerční organizace, jež byla založena v roce 2005 filantropem, americkým a britským průmyslníkem L. Blavatnikem. Činnost fondu je zaměřena na sbírku, uchování a publikaci dokumentů a vzpomínek, jež jsou zaměřeny na různé aspekty židovských a světových dějin XX. století, ve kterých důležité místo zaujímá období Druhé světové války.

Expozice byla připravována téměř 15 let v 11 zemích: Rusku, Bělorusku, Německu, Izraeli, Kanadě, Lotyšsku, Litvě, Moldavsku, USA, Ukrajině a Estonsku. Na interaktivním plátnech v RSVK byly představeny videozáznamy unikátních vzpomínek 1200 veteránů, z nichž mnozí již nejsou mezi námi.

V rámci výstavy, která potrvá v Paříži do poloviny dubna t.r., jsou představeny očíslované texty, mapy a informační grafika, fotografie z fronty, dopisy a deníky.

Slavnostní zahájení výstavy upoutalo velkou pozornost k tématu dějin Druhé světové války v řadách oficiálních představitelů Francie, zástupců diplomatického sboru, UNESCO, historických a veteránských společností.

Na adresu výstavy přišla řada blahopřání, mimo jiné od ministra kultury Francie F. Riestera a generální tajemnice UNESCO A. Azoulay.

Výstavu zahájila vedoucí Rossotrudničestva E. Mitrofanovová, která zdůraznila, že „v Rusku byl rok 2020 vyhlášen Rokem vzpomínek a slávy. Vzpomínek na oběti nejstrašnější a nejničivější války. Slávy, která byla vybojována v bojích lidmi a celými národy, jež společně nesli na svých bedrech těžké břímě odpovědnosti za uchování civilizace a života na Zemi. Za ty, kdo vydrželi a zvítězili!“.

Kromě E. Mitrofanovové na zahájení vystoupili bývalá generální ředitelka UNESCO I. Bokovová, velvyslanec A. Kuzněcov, ředitel fondu „Blavatnik Archive“ J. Červinski, velvyslanec dobré vůle UNESCO E. Ser (Francie) a mnozí jiní. Mezi čestnými hosty byl i E. Rotshchild – prezident Památníku Holokaustu a zástupci řady francouzských židovských organizací. Na akci byli přítomni i zástupci velvyslanectví Německa, Izraele, Polska, Slovenska, zemí SNS aj. a rovněž veteránských a jiných organizací z různých zemí.

Zahájení výstavy podporovala řada ruských krajanů: hrabě P. Šeremetěv – rektor Pařížské ruské konzervatoře, kníže D. Šachovskij – předseda Svazu šlechticů Ruska, předseda Koordinační rady krajanů ve Francii G. Šepelev aj.

Během výstavy je plánován bohatý program exkurzí a setkání. RSVK nabízí i program pro žáky a studenty, ruské krajany, francouzské a židovské organizace aj.

Důležitým momentem v rámci projektu je naplánovaný na 12. února 2020 koncert „Hrdinové, kteří zpívají jidiš: zapomenutá hudba Druhé světové války“, který proběhne v RSVK v Paříže.

Po ukončení pařížské etapy bude výstava pokračovat u příležitosti 9. května z jednom z výstavních center v Izraeli a poté v září v Berlíně v Ruském domě vědy a kultury a bude věnována 75. výročí ukončení Druhé světové války.

Видео: Первый канал

Tento článek je dostupný v: Russian