Novoroční setkání Mezinárodního klubu mládežnické a dětské diplomacie v RSVK v Praze

Novoroční setkání Mezinárodního klubu mládežnické a dětské diplomacie v RSVK v Praze

   Dne 20. prosince 2019 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze konalo novoroční setkání Mezinárodního klubu mládežnické a dětské diplomacie. Akce byla připravena Mezinárodním kulturním institutem (MKI) Klíč za podpory Velvyslanectví RF v ČR a Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Vedoucí mezinárodního kulturního institutu „Klíč“ A. Jevsinová informovala o akcích, které klub realizoval v roce 2019 a předala diplomy za aktivní činnost a spolupráci účastníkům a partnerům klubu.

Zmocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakov poblahopřál všem přítomným k blížícímu se Novému roku a poděkoval Mezinárodnímu klubu mládežnické a dětské diplomacie za spolupráci při přípravě společných akcí během tohoto roku.

1.tajemník Velvyslanectví RF v ČR S. Čerkalin jménem velvyslanectví zdůraznil důležitý přínos členů klubu do rozvoje mládežnické a dětské diplomacie, rusko-českých vztahů, popularizace ruské kultury a popřál všem hodně tvůrčích úspěchů v novém roce.

Ředitel Expertně-analytického centra Prezidentské akademie N. Kalmykov pověděl dětem o možnostech získání grantů Federální agentury pro záležitosti mládeže na přípravu a realizaci sociálně-významných projektů.

Během setkání klubu se konal mládežnický intelektuální quest a tvůrčí soutěže o znalostech ruské kultury, jazyka a tradic. Večer, kterého se zúčastnilo více než 50 žáků z řad členů klubu a jejich rodičů, byl ukončen koncertem a neformální besedou.

Tento článek je dostupný v: Russian