V Česku byla otevřena Ruská centra

V Česku byla otevřena Ruská centra

     Ve dnech 13. – 18. prosince 2019 byl v ČR za podpory Ministerstva vzdělání Ruska a Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR realizován projekt Moskevské gubernské univerzální knihovny „Russkij centr“, v rámci kterého na bázi tří českých škol zahájili svoji činnost kabinety ruského jazyka. Akce se zúčastnili ruští odborníci – jazykovědci a kulturologové a rovněž zaměstnanci Slovanského ústavu AV ČR a Karlovy univerzity v Praze.

Projekt je zaměřen na rozvoj infrastruktury vzdělávacích zařízení pro studium ruského jazyka a výuku v ruském jazyce v ČR, zvyšování kvalifikace učitelů ruského jazyka jako cizího a zlepšování úrovně ovládání studenty ruského jazyka jako rodného i jako cizího.

V rámci projektu 17. prosince 2019 se v RSVK v Praze konal seminář pro učitele ruského jazyka. Zaměstnanec Slovanského ústavu AV ČR M. Vašíček měl přednášku na téma „Srovnání jazykových systémů českého a ruského z pohledu historické gramatiky“. Jeho kolegyně D. Vašíčková pověděla o nových významech starých pojmů a změnách stylistického zabarvení slov v moderním ruském jazyce na příkladu textů médií a sociálních sítí.

Představitel Moskevské gubernské univerzální knihovny A. Jakovlev ve svém vystoupení „Informační styl: jak vytvořit text, který budou číst“ seznámil účastníky semináře s deseti pravidly, které je třeba dodržovat, abyste vytvořili obsažné a gramotné texty. Seminář byl ukončen přednáškou vědeckého tajemníka Moskevské gubernské univerzální knihovny I. Novikova, jež byla věnována hlavním principům propagace vzdělávacích produktů.

Účastníci semináře ocenili různorodá témata vystoupení, jejich zajímavý obsah a praktické využití.

V rámci projektu „Russkij centr“ zahájily svoji činnost kabinety ruského jazyka a byla poskytnuta výuková a metodická pomoc Škole ruského jazyka a literatury J. Baženovové, česko-ruské škole Věda a sobotní škole „Rodnaja reč“ (Praha).

Tento článek je dostupný v: Russian