Vánoční koncert vážné hudby se konal v RSVK v Praze

Vánoční koncert vážné hudby se konal v RSVK v Praze

     Dne 6. prosince 2019 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze uskutečnil vánoční koncert vážné hudby. Akce byla připravena za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Hudební trio „Cefeus“ ve složení laureátů mezinárodních soutěží Filippa Subbotina (klavír), Marie Valdmanové (violoncello) a Ludmily Štětinové (housle) zazněly skladby známých skladatelů: A. Honeggera Sonatina pro housle a violoncello, F. Chopina Mazurka a moll a Nocturno F dur, D. Šostakoviče Klavírní trio č. 1 pro housle, violoncello a klavír a rovněž J. Haydna Klavírní trio G-dur.

Ruský a český hudebník Filipp Subbotin – vedoucí zastupitelství Moskevského státního institutu hudby A. Šnitke v Praze, ředitel hudební školy při RSVK v Praze „Gradus ad Parnassum“, vedoucí cyklů koncertů „Klasika pro přátele“ a „Klasika pro děti“. Jeho koncerty se staly v RSVK v Praze dobrou tradicí.

Absolventka Pražské konzervatoře L. Štětinová ukončila třídu I. Tolmačevové a byla na stáži v Institutu Gněsiných ve třídě Jampolského a Jankeleviče. Absolvovala pražskou AMU a určitou dobu žila a studovala v Mexiku. V současnosti aktivně koncertuje po celé Evropě jako členka komorního dua buď s klavíristou F. Subbotinem nebo violoncellistkou Marií Valdmanovou.

Marie Valdmanová – Součková navštěvovala violoncellovou třídu spolu s Mirkem a Martinem Škampovými na Gymnáziu s hudebním zaměřením, poté studovala na Pražské konzervatoři ve třídě profesora M. Jerie. Svá studia ukončila na Stuttgartské hudební koleji. Praktikovala se ve Stuttgartském státním operním orchestru a je laureátkou několika mezinárodních soutěží.

Diváci vysoce ocenili překrásnou hru tria a odměnili výkony umělců bouřlivým potleskem.

Na závěr umělci poděkovali divákům za srdečné přijetí a popřáli jim vše nejlepší k blížícím se Vánocům.

Tento článek je dostupný v: Russian