V Brně oslavili 20. výročí vojensko-historického klubu Rudá armáda

V Brně oslavili 20. výročí vojensko-historického klubu Rudá armáda

Dne 6. prosince 2019 se na Generálním konzulátu RF v Brně konal slavnostní večer, věnovaný 20. výročí založení českého vojensko-historického klubu Rudá armáda. Akce byla připravena Kulturně-osvětovou společností na Moravě za podpory Velvyslanectví RF v ČR, Generálního konzulátu RF v Brně a Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Večer zahájil generální konzul RF v Brně A. Budajev, který poděkoval českému vojensko-historickému klubu Rudá armáda za jeho péči o uchování historických památek, pravdy o událostech Druhé světové války a hrdinských činů obyvatel obou zemí v boji s fašismem.

Vedoucí vojensko-historického klubu Rudá armáda J. Novák informoval o činnosti klubu, který se již 20 let účastní pamětních akcí, vojensko-historických rekonstrukcí událostí Velké vlastenecké války a mezinárodních historických festivalů, spojených s osvobozením Evropy od fašistických okupantů. Poděkoval Generálnímu konzulátu RF v Brně za pomoc při přípravě a konání akcí.

Třetí tajemník Velvyslanectví RF v ČR J. Golikov poblahopřál klubu k jubileu, popřál jeho členům plodnou práci a předal čestným členům klubu diplomy Velvyslanectví RF v ČR.

Zmocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakov poblahopřál hostům a účastníkům slavnostního večera k jubileu. Zdůraznil důležitou úlohu vojensko-historického klubu Rudá armáda v tom, aby nebyla překrucována historická fakta o hrdinských činech obyvatel obou zemí v boji s fašismem.

Vedoucí Kulturně-osvětové společnosti na Moravě L. Vondroušková poblahopřála přítomným k svátku a zdůraznila, že vojensko-historický klub Rudá armáda se aktivně účastní akcí Kulturně-osvětové společnosti na Moravě. Vyjádřila naději na další plodnou spolupráci.

Poté se konal slavnostní koncert, na kterém vystoupila česká operní pěvkyně T. |Janošová. Hudební doprovod zabezpečila laureátka mezinárodních soutěží I. Aslamasová. Diváci vděčně přijímali každé číslo v podání talentované umělkyně. Program slavnostního večera byl ukončen vystoupením taneční skupiny „Matrjošky“ pod vedením L. Chalabalovové. Mladí lidé v ruských lidových kostýmech vytvořili slavnostní náladu pestrými a veselými tanci.

Tento článek je dostupný v: Russian