Prezentace programů ruského vzdělání na Západočeské univerzitě v Plzni

Prezentace programů ruského vzdělání na Západočeské univerzitě v Plzni

   Dne 4. prosince 2019 Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR organizovalo na Západočeské univerzitě v Plzni přednášku – prezentaci o každoročním poskytování Ruskou federací kvót na studium v Rusku pro cizince a osoby bez občanství.

Akce se zúčastnili pedagogové katedry germanistiky a slavistiky Západočeské univerzity v Plzni a rovněž studenti této univerzity. Cílem prezentace bylo seznámit studenty   a učitele se systémem vzdělání v RF a rovněž informovat je o možnosti získání vysokoškolského vzdělání na univerzitách v Rusku, o stipendiích pro cizince a o kvótách pro občany ČR, které jsou každoročně vydělovány Ministerstvem školství RF.

Studenti zadali mnoho dotazů ohledně přijímání na ruské vysoké školy na účet federálního rozpočtu Ruska v letech 2020 – 2021, způsobech a oblastech studia, kritériích výběru kandidátů, úrovni znalostí ruského jazyka, potřebné pro přijetí. Zajímali se rovněž o studium ruského jazyka v Kurzech ruského jazyka při RSVK v Praze a o stáže v Rusku.

V rámci prezentace se dozvěděli o tom, jaké dokumenty jsou potřeba pro přijetí a seznámili se se seznamem ruských vysokých škol, které se programu účastní.

Dokumenty je možné odevzdat prostřednictvím informačního portálu russia.study, na kterém bude v nejbližší době zahájeno přijímání přihlášek na bezplatné studium v Rusku se státním stipendiem na školní rok 2020– 2021. Všechny dotazy ohledně studia v RF adresujte na oddělení vědy a vzdělání RSVK v Praze www.rsvk.cz, e-mail: nauka@rsvk.cz, теl. (+420)233-378-249.

Tento článek je dostupný v: Russian