Прошедшие мероприятия

Prosinec 2019

Dne 25. prosince 2019 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze uskutečnilo v předvečer Nového roku dětské divadelní představení „Sněhová pohádka“. Akce byla připravena česko-ruskou školou Věda za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR. Novoroční dětská představení česko-ruské školy Věda v Ruském středisku …

Dne 22. prosince 2019 se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze konal II. mezinárodní festival dětské a mládežnické tvorby „Zlatá Praha“. Akce byla organizována uměleckým sdružením „Ja mogu“ (Petrohrad) za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR. Festival probíhá v rámci kulturně-osvětového projektu „Ja mogu“, který představuje sérii …

Dne 21. prosince 2019 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze konala novoroční oslava – Mezinárodní jolka pro studující ruský jazyk žáky, vítěze a účastníky soutěží a festivalů. Akce byla připravena Mezinárodním kulturním institutem (MKI) Klíč za podpory Velvyslanectví RF v ČR …

Dne 21. prosince 2019 se v České asociaci vědeckých a technických společenství v Praze poprvé konala národní analytická hra „Projektogeneracija“, kterou vedl ředitel Expertně-analytického centra Prezidentské akademie, předseda Sdružení vedoucích a autor hry N. Kalmykov. Akce byla organizována Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR. Hry se zúčastnili mládežničtí lídři …

     Ve dnech 13. – 18. prosince 2019 byl v ČR za podpory Ministerstva vzdělání Ruska a Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR realizován projekt Moskevské gubernské univerzální knihovny „Russkij centr“, v rámci kterého na bázi tří českých škol zahájili svoji činnost kabinety ruského jazyka. Akce se zúčastnili ruští …

Dne 18. prosince 2019 se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze konal Den ruského jazyka a kultury, jehož hosty bylo 45 studentů Gymnázia J. Palacha z Mělníku. Akce byla organizována Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR a Českou asociací rusistů. Studenti a učitelé navštívili RSVK …

     Dne 16. prosince 2019 v Praze uctili památku maršála Sovětského svazu, dvojnásobného Hrdiny SSSR I. S. Koněva. Akce byla organizována Velvyslanectvím RF v ČR za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR. Na náměstí Interbrigády se uskutečnilo položení věnců a květin k památníku maršála Sovětského svazu I. S. …

1 2 3