Den ruského jazyka a kultury pro žáky ZDŠ Žernosecká (Praha) v RSVK v Praze

Den ruského jazyka a kultury pro žáky ZDŠ Žernosecká (Praha)  v RSVK v Praze

   Dne 28. listopadu 2019 Ruské středisko vědy a kultury v Praze navštívilo více než 40 žáků ZDŠ Žernosecká z Prahy. Akce byla organizována Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR ve spolupráci s MKI Klíč.

Někteří z žáků již studují ruský jazyka. Mnozí se o něho zajímají a plánují jeho studium v příštím roce jako druhý cizí jazyk. Chtěli se více dozvědět o ruské kultuře, tradicích a kuchyni a rovněž se seznámit s činností RSVK v Praze.

Během prohlídky RSVK se hosté ve Velkém sále seznámili s programem akcí střediska. Poté si prohlédli bohaté sbírky knihovny a zjistili, co je to samovar a jak fungoval do objevení elektřiny. Ve foyeru zhlédli výstavu o historii ruské hračky Matrjoška, v galerii výstavu fotografií „Podivuhodný Bajkal v obrazech“, v Křišťálovém sále výstavu Muzea světového oceánu „Vektor – Arktika ili město, gdě vsje puti otkryty“ (Vektor Arktida či místo, kde jsou všechny cesty otevřeny). Poté se mladí lidé seznámili s tradicemi oslav Nového roku a Vánoc v Rusku. Vedoucí Kurzů ruského jazyka při RSVK v Praze L. Nyklová informovala o tom, jaké město je bráno za rodiště Dědy Mráze a proč se v Rusku Vánoce slaví později než v Česku.

Vedoucí MKI Klíč A. Jevsinová naučila hosty několik ruských pořekadel a rovněž tanec „Kadril“.

Den ruského jazyka a kultury byl ukončen seznámením s tradičními ruskými jídly. Mládež se nejen dozvěděla o tom, jaká jídla se tradičně vaří ve všední den a ve svátek, ale mohla ochutnat boršč, pelmeně a pirožky.

Tento článek je dostupný v: Russian