V Praze bylo zahájeno „II. mediální fórum – 2019: svoboda žurnalistiky v kontextu práv člověka, nových technologií a mezinárodní informační bezpečnosti“

V Praze bylo zahájeno „II. mediální fórum – 2019: svoboda žurnalistiky v kontextu práv člověka, nových technologií a mezinárodní informační bezpečnosti“

       Dne 20. listopadu 2019 bylo v Konferenčním sále pražského hotelu Grand Majestic Plaza zahájeno „II. mediální fórum – 2019: svoboda žurnalistiky v kontextu práv člověka, nových technologií a mezinárodní informační bezpečnosti“. Účastní se ho více než 100 mediálních odborníků, novinářů, diplomatů, právníků a politologů z více než 20 zemí.

Akci připravila a provádí redakce ruského časopisu „Mezinárodní život“ za účasti nezávislého mezinárodního časopisu „Modern Diplomacy“ (Rakousko) a časopisu „Mezinárodní vztahy“ (Bulharsko).

Mezi účastníky jsou: šéfredaktor Institutu Evropy RAV A. Gromyko, režisérka dokumentárních filmů z USA D. Scranton, vydavatelka „Diplomat Magazine“ M. de Lara z Holandska, prezident mezinárodního institutu globální analýzy T. Graziani z Itálie, vedoucí Asociace nezávislých médií ČR S. Novotný, německý odborník na média a kulturologii J. Wendland, norský historik a bloger B. Nistad, slovenský odborník na mediální právo P. Ošvat aj.

Při vystoupení na zahájení fóra šéfredaktor časopisu „Mezinárodní život“ A. Oganesyan připomněl, že téma diskuze bylo určeno interview V. Putina novinám „Financial Times“, kde prezident prohlásil, že současná liberální myšlenka je již zastaralá.

Podle slov A. Oganesyana cílem fóra je hledání společných cest a sblížení pozic mezinárodního odborného sdružení v otázkách, jako je žurnalistika v podmínkách ideologické mnohapolárnosti, současný svět a odpovědnost žurnalistiky, žurnalistika post informační epochy čili „zlatý věk dezinformace“ a informačně-komunikační technologie v kontextu médií.

Plenární zasedání, jehož tématem byla „Současná žurnalistika v podmínkách ideologické mnohapolárnosti“ zahájil šéfredaktor Institutu Evropy RAV A. Gromyko. Zdůraznil, že v současnosti pozorujeme zánik západně-centrického uspořádání světa a spolu s tím zaniká i jedna z verzí západně-centrického liberalismu. Žurnalistika, podle něho, musí mít na zřeteli fakt, že USA strategicky odchází z Evropy a musí se proto stát silným subjektem mezinárodních vztahů.

  1. Gromyko rovněž podtrhl, že „velká Evropa“ se nachází mezi třemi oceány – Atlantickým, Severním ledovým a Tichým. Rusko a EU musí najít efektivní páky vzájemného působení. Jestli se to uskuteční, „starý kontinent“ si zabezpečí trvalé místo na světové aréně.

Italská publicistka, spisovatelka, veřejná činitelka G. Chiesa, která přijela na fórum s vystoupením o problémech manipulace veřejným míněním a absence úplné svobody slova v západních médiích, s hořkostí zdůraznila, že jsou pro ni zavřeny dveře do předních novin a televizních kanálů v Itálii, protože její mínění o hlavních problémech se nekryje s oficiálním.

Velký zájem účastníků fóra vyvolalo vystoupení předsedy Státní Dumy RF, profesora FF MGU M. Lomonosova A. Šipkova. Podle něho „žijeme v epoše permanentní ekonomické a sociální destabilizace“.

„Model veřejného života, na který jsme zvyklí, se nachází v krizi. Spolu s ní je v krizi i sféra myšlení, což podmiňuje nutnost kardinálního posunu ve sféře ideologie a sociálních vztahů. Jsme svědky toho, že mizí reálné sociální vztahy a instituty, jež působí v jakékoli společnosti zevnitř. V podmínkách jejich „vypnutí“ regulaci společnosti je třeba provádět pomocí umělých administrativně-politických mechanismů, které imitují demokracii a drží se buď na finančních infuzích nebo na donucení silou“, bylo zdůrazněno ve vystoupení.

Účastníci jednohlasně podtrhli, že podobná fóra jsou potřebná pro novináře a odborníky, aby si mohli vyměnit zkušenosti a dojmy na mezinárodní úrovni.

Ve dnech 21. a 22. listopadu Mediální fórum – 2019 pokračovalo ve své činnosti. V těchto dnech byly projednány otázky nových médií, blogy a sociální sítě a rovněž vznik druhotné reality v médiích, dezinformace a ničení institutů paměti. Mimo to účastníci fóra projednali mezinárodní informační bezpečnost a problémy jejího odrazu v médiích a rovněž radikalizaci mládeže přes internet.

Během kulturního programu fóra jeho účastníci navštívili galakoncert sólistů Státní opery Praha v rámci XI. mezinárodního hudebního festivalu Eduarda Nápravníka v Křištálovém sále RSVK v Praze, který se uskutečnil 21. listopadu t.r.

Tento článek je dostupný v: Russian