Kino trénink „Láska podle pravidel a bez nich“ se konal v Praze

Kino trénink „Láska podle pravidel a bez nich“ se konal v Praze

Dne 20. listopadu 2019 se v Literárním salonu Ruského střediska vědy a kultury v Praze konal seminář – kino trénink známého ruského byznys – trenéra, ředitele Institutu konfliktologie Andreje Pekševa. Akce byla organizována Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR.

Tématem byl složitý problém vytváření důvěrných, přátelských a milostných vztahů mezi lidmi, které jsou podle psychologa stejně důležité jak pro obchod, tak i pro rodinné vztahy.

Andrej Pekšev navrhl přítomným novou formu psychologické terapie na základě sledování úryvků ze známých ruských a zahraničních filmů, které zobrazují různé scény mezilidských vztahů.

Po promítání účastníci tréningu projednali typologii a varianty chování filmových hrdinů s jejich extrapolací na reálné životní situace ve vzájemných vztazích pohlaví v rodině a obchodu a rovněž vliv lásky na jejich strukturu a rozvoj.

Byznys – trenér na konkrétních příkladech ukázal, jak fungují v kolektivech, jež se skládají z různých psychických typů, poukázal na jednoduché metodiky verbální a neverbální komunikace a jejich vzájemné působení, zaměřené na upevňování mezilidských vztahů.

Během společné diskuze účastníci tvůrčí dílny dospěli k závěru, že láska je stejně důležitým prvkem, jako je „myšlení“, „přání“, „činy“ a „důvěra“ pro vznik pevných vztahů mezi lidmi.

Na příkladech z filmů bylo ukázáno, že celé organizační schéma mezilidských vztahů včetně jejich jednotlivých prvků se podřizuje určitým pravidlům a může být upravováno jejich účastníky, vycházejíce z cílů a úkolů, které před nimi stojí.

Po ukončení semináře, který trval více než dvě hodiny, jeho účastníci a hosté ještě dlouho s Andrejem Pekševem besedovali.

Tento článek je dostupný v: Russian