Den ruského jazyka a kultury pro studenty Karlínského gymnázia v Praze

Den ruského jazyka a kultury pro studenty Karlínského gymnázia v Praze

Dne 14. listopadu 2019 Ruské středisko vědy a kultury v Praze navštívilo 30 studentů Karlínského gymnázia v Praze. Mladí lidé navštívili RSVK v Praze v rámci týdne „Global Village“. V Karlínském gymnáziu se nevyučuje ruský jazyk, ale během projektového týdne se studenti mají seznámit s kulturou a reáliemi vybrané jimi země – Ruska, aby ji poté mohli představit svým spolužákům.

Během prohlídky Ruského střediska vědy a kultury v Praze se hosté seznámili s akcemi, které probíhají v RSVK, navštívili Velký sál a knihovnu.
Hosté se dozvěděli zajímavosti o kultuře, historii a přírodě Ruska díky výstavám, které probíhají v RSVK. V galerii zhlédli výstavu „Pozoruhodný Bajkal v obrazech“, věnovanou jezeru Bajkal. Poté navštívili interaktivní výstavu „Krylov. Bajka“, věnovanou 250.výročí narození I.A. Krylova, kde se dozvěděli mnoho zajímavých informací o životě a díle známého bajkaře.
Následně byla v Kurzech ruského jazyka při RSVK pro studenty organizována hodina výuky, během které se formou hry seznámili s ruskou azbukou a dozvěděli se zajímavá fakta o historii, zeměpisu a lidových řemeslech Ruska.
Vedoucí Kurzů ruského jazyka L. Nyklová vyzvala studenty, aby se přihlásili ke studiu ruského jazyka v RSVK v Praze pozvala je na akce střediska.

 

Tento článek je dostupný v: Russian