Velký etnografický diktát psali v Praze

Velký etnografický diktát psali v Praze

Dne 1. listopadu 2019 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze konala mezinárodní vzdělávací akce Velký etnografický diktát. Akce byla organizována Federální agenturou pro záležitosti národností a Ministerstvem pro národní politiku Udmurdské republiky za podpory Rossotrudničestva.

     Mezinárodní vzdělávací akce Velký etnografický diktát se konala 1. listopadu 2019 v 11 hod. místního času ve všech subjektech v Rusku a v zahraničí. Akce byla věnována Dni národní jednoty.

     Cílem diktátu je zhodnotit úroveň etnografické gramotnosti obyvatelstva, jeho poznatky o národech, žijících v Rusku, pomoci národně-kulturnímu rozvoji národů RF.  Akce je rovněž zaměřena na uchování etnografické svébytnosti národů, upevnění míru a souladu mezi národy. Mimo to má za úkol upozornit na etnografii jako na vědu.

    Diktát měl 30 otázek: 20 – společných pro všechny a 10 regionálních, zvláštních pro každý subjekt.  Loni psalo diktát 392 000 osob na 4567 místech v Rusku a v zahraničí.

    Správné odpovědi budou publikovány na webu: www.miretno.ru 10. listopadu 2019, výsledky budou ohlášeny 12. prosince t.r. 

Tento článek je dostupný v: Russian