Slavnostní předávání cen soutěže „Stříbrný lukostřelec“ – Česko

Slavnostní předávání cen soutěže „Stříbrný lukostřelec“ – Česko

Dne 31. října 2019 se v Tereziánském sále Břevnovského kláštera v Praze konalo slavnostní předávání cen soutěže „Stříbrný lukostřelec“ – Česko. Akce se zúčastnili čeští političtí a kulturní činitelé, obchodníci a v zemi akreditovaní diplomaté.

    Cena v oblasti rozvoje společenských styků mezi Ruskem a Českem byla založena 23.března 2016. Soutěž se v ČR konala již počtvrté pod záštitou prezidenta ČR Miloše Zemana a Velvyslanectví RF v ČR, za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

    Soutěž byla vyhlášena v dubnu a přihlášky bylo možné podat do 10. října t.r. Letos byly v sedmi nominacích podány přihlášky na 20 projektů.  Hodnotilo je 12 odborníků. Výsledky tajného hlasování byly ohlášeny formou ratingových seznamů v každé nominaci.

     Na akci vystoupili mimořádný a zplnomocněný velvyslanec RF v ČR A. Zmejevskij a představitel mezinárodního oddělení Kanceláře prezidenta ČR P. Pirunčík. 

    Čestnými hosty a vystupujícími byli předseda dozorčí rady Národní ceny v oblasti rozvoje společenských styků „Stříbrný lukostřelec“ I. Pisarskij, vedoucí zastupitelství ceny „Stříbrný lukostřelec“- Evropa N. Javdoljuková, obchodní zastupitel RF v ČR S. Bezrukov, zplnomocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakov aj.

    Vítězi soutěže „Stříbrný lukostřelec“ – Česko 2019 se ve třech nominacích stali:

„Historické dědictví“ – Společnost Mariny Cvětajevové za projekt „Muzeum Mariny Cvětajevové“;

„Mezikulturní komunikace“ – společnost Amarkom za projekt „Český festival v Moskvě“;

„Vzdělávací programy“ – Ruská škola v Brně za vzdělávací projekt pro děti a mládež „Ruská škola v Brně“.

     V nominaci „Osobnost“ za zásluhy v oblasti rozvoje kulturních styků mezi RF a ČR byla cena předána českému spisovateli a cestovateli M. Stinglovi.

     Miroslav Stingl je autorem téměř 40 knih o různých zemích, především o původních obyvatelích Oceánie a Ameriky.  Jeho knihy byly převedeny do 31 jazyků. Celkový náklad činí asi 17 milionů.  Mnohé z jeho knih vyšly v ruském jazyce.  Stingl navštívil asi 150 zemí, z toho 11x byl na ostrově Nová Guinea. Uskutečnil 40 cest kolem světa.

    V Rusku jsou velmi populární přeložené do ruštiny jeho knihy „Indiáni bez tomahavků“, „ Očarovaná Havaj“, „Tajemství indiánských pyramid“ aj. V roce 1972 jako člen delegace spisovatelů navštívil severní Sibiř a studoval tam národy Chanty a Mansi. Ve stejném roce Stingl dostal z Tobolska dárek – medvědici Mášu.

      Velvyslanectví RF v ČR ocenilo čestným diplomem projekt výstavy „Kůň Převalského: poslední divoký kůň na světě“, který byl přihlášen v nominaci „Mezikulturní komunikace“.

     Vedoucí zastupitelství „Stříbrný lukostřelec“ – Česko Jelena Sorokinová informovala o ceně a podtrhla, že za čtyři roky její existence porota zhodnotila více než 100 projektů. V příštím roce cenu očekává jubileum, které proběhne v historickém sále v centru Prahy a zúčastní se ho všichni účastníci soutěže za celou dobu jejího trvání. 

Tento článek je dostupný v: Russian