První konference lékařů se zahraničním vzděláním se konala v Praze

První konference lékařů se zahraničním vzděláním se konala v Praze

Dne 26. října 2019 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze konala I. konference lékařů se zahraničním vzděláním. Akce byla organizována českou asociací lékařů se zahraničním vzděláním „Doktor Čechov“ za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Asociace lékařů se zahraničním vzděláním „Doktor Čechov“ je nová nekomerční organizace, vytvořená v ČR za účelem ochrany společných zájmů, pomoci v realizaci práv v oblasti profesionální integrace, podpory sociálního statutu ruskojazyčných lékařů.

Akce se zúčastnilo asi 100 ruskojazyčných a zahraničních lékařů, zdravotních sester a studentů lékařských fakult z ČR, Itálie a Polska.

Účastníky přivítal zmocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakov, který zdůraznil důležitost vytvoření Asociace lékařů se zahraničním vzděláním „Doktor Čechov“, která má za úkol pomáhat žijícím v Česku ruskojazyčným lékařům. Podtrhl, že RSVK v Praze je připraveno i nadále napomáhat při pořádání akcí, jež podporují ruské krajany a pomáhají v upevňování rusko-české spolupráce v oblasti vzdělávání a vědy.

Předsedkyně Asociace lékařů se zahraničním vzděláním „Doktor Čechov“ MUDr. Olga Žernoseková informovala o cílech, úkolech a plánech organizace a poděkovala všem, kdo pomáhal s přípravou konference.

S prezentací Mezinárodní organizace ruskojazyčných lékařů, jejíž sídlo se nachází v Římě, vystoupila její prezidentka MUDr. Olga Kiselevová.

Šéfredaktorka novin „Pražský express“ Irina Šulcová informovala o ruskojazyčných lékařích a vědcích – emigrantech z Ruska, kteří masově přijížděli ve 20. a 30. letech XX. století do Československa. Zdůraznila, že Ruská akce, kterou vyhlásila československá vláda v roce 1921 na pomoc uprchlíkům z Ruska, již byli nuceni opustit vlast po Říjnové revoluci, byla důležitým aktem pro zachování ruské inteligence. Během prvních let bylo každoročně z rozpočtu země na realizaci plánu vyděleno 200 000 Kč.

S referáty na konferenci vystoupili vice-president České lékařské komory MUDr. Z. Mrozek, Ph.D., předseda české organizace „Mladí lékaři“ MUDr. M. Kočí, anesteziolog z Kadaně MUDr. V. Sličko (ČR), revmatolog MUDR. J. Morgunov (Polsko) aj.

Odborníci informovali o přiznání diplomů lékařům a zdravotním sestrám, možnostech zaměstnání ruskojazyčných lékařů v ČR a zemích EU bez aprobace aj.

Konference se těšila velkému zájmu jejích účastníků. Po oficiální části pokračovala neformální besedou. Byla přenášena na Facebooku a Instagramu.

Tento článek je dostupný v: Russian