Každoroční setkání české Asociace absolventů ruských (sovětských) vysokých škol se konalo v RSVK v Praze

Každoroční setkání české Asociace absolventů ruských (sovětských) vysokých škol se konalo v RSVK v Praze

     Dne 24. října 2019 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze konalo každoroční setkání české Asociace absolventů ruských (sovětských) vysokých škol. Akce byla připravena Asociací absolventů ruských (sovětských) vysokých škol v ČR ve spolupráci s českým Klubem absolventů MGIMO za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Zmocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakov zdůraznil důležitou úlohu asociace v upevňování a rozvoji rusko-české spolupráce v oblasti vědy a vzdělávání.

Předseda asociace Mgr. Vladimír Pick poděkoval Velvyslanectví RF v ČR a Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR za stálou podporu. Přednesl zprávu o činnosti asociace za poslední 2 roky a informoval o plánech na rok 2020.

Místopředseda asociace a předseda českého Klubu absolventů MGIMO Ing. Miroslav Galovič seznámil přítomné s akcemi, věnovanými 75. výročí MGIMO a informacemi o účasti české delegace na V. mezinárodním fóru absolventů MGIMO „Pod modrým nebem“, kterého se zúčastnilo více než 450 zástupců z 32 zemí.

Účastníci projednali aktuální otázky rusko-českých vztahů, zdůraznili nutnost aktivizace vzdělávacích a mládežnických výměn a potřebu nedopustit falzifikaci dějin sovětsko-českých vztahů, včetně osvobození Československa od fašismu a odsoudili rozhodnutí vedení Prahy 6 ohledně přemístění památníku maršála I. S. Koněva z náměstí Interbrigády v Praze 6.

Setkání české Asociace absolventů ruských (sovětských) vysokých škol bylo ukončeno přátelskou besedou v neformálním prostředí.

Tento článek je dostupný v: Russian