V Národním muzeu – Českém muzeu hudby byla zahájena výstava „Eduard Nápravník – český dirigent v Petrohradu“

V Národním muzeu – Českém muzeu hudby byla zahájena výstava „Eduard Nápravník – český dirigent v Petrohradu“

Dne 17. listopadu 2019 byla v Národním muzeu – Českém muzeu hudby zahájena výstava „Eduard Nápravník – český dirigent v Petrohradu“ k 180. výročí narození českého skladatele a dirigenta E. Nápravníka. Akce byla organizována Petrohradským státním muzeem divadelního a hudebního umění ve spolupráci s Národním muzeem – Českým muzeem hudby za podpory Velvyslanectví RF v ČR a Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Na výstavě jsou exponovány vzácné a málo známé fotografie a archivní materiály ze sbírek Petrohradského státního muzea divadelního a hudebního umění. Jsou mezi nimi náčrty, zobrazení přírody, vývěsky a programy, sochařské portréty a fotografie umělců, se kterými český skladatel a dirigent pracoval.

Významný umělec Eduard Nápravník se narodil v malé české vsi Byšť 24. srpna 1839. Když mu bylo 23let, přijel do Ruska, které se pro něho stalo stejně jako pro mnoho jeho krajanů druhou vlastí. Začal pracovat v Marijinském divadle v Petrohradě a po sedmi letech stanul v čele jeho orchestru. Období padesáti let působení českého hudebníka je považováno za jedno z nejvýznamnějších období v rozvoji tohoto divadla.

Výstavu zahájil mimořádný a zplnomocněný velvyslanec RF v ČR A. Zmejevskij. Zdůraznil, že „příběh E. Nápravníka je příběhem obdivuhodného spletení minulosti dvou zemí, vzájemného obohacení kultur Ruska a Česka“.

Poté vedoucí hudebně-historického oddělení Národního muzea – Českého muzea hudby PhDr. M. Kabelková informovala o akcích muzea, věnovaných popularizaci tvorby českého skladatele a dirigenta E. Nápravníka v ČR. Poděkovala organizátorům výstavy za nové a zajímavé materiály o životě a tvorbě známého českého skladatele.

Zaměstnankyně Petrohradského státního muzea divadelního a hudebního umění, kandidátka uměleckých věd J. Grumad seznámila přítomné s tvorbou E. Nápravníka, jeho operami „Dubrovskij“ a „Nižegorodci“, které jsou známy v Rusku i v zahraničí. Zdůraznila, že zatímco vedení Marijinského divadla dávalo přednost italské opeře, Nápravník propagoval tvorbu ruských skladatelů. Byl prvním, kdo uvedl opery A. Dargomyžského, M. Musorgského, N. Rimského-Korsakova a mnoha jiných.

Na závěr oficiální části ruský klavírista, laureát mezinárodních soutěží F. Subbotin zahrál kompozice E. Nápravníka „Melancholie“ op. 46 č.3 a „Elegie“ op.48 č.3.

Výstava „Eduard Nápravník – český dirigent v Petrohradu“ v Národním muzeu – Českém muzeu hudby bude pro návštěvníky otevřena do 18. listopadu t.r.

Tento článek je dostupný v: Russian