Mezinárodní vědecká konference „Sametové revoluce roku 1989 v dějinách Československa a zemí střední a východní Evropy“ se konala v Praze

Mezinárodní vědecká konference „Sametové revoluce roku 1989 v dějinách Československa a zemí střední a východní Evropy“ se konala v Praze

Dne 17. října 2019 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze konala mezinárodní vědecká konference „Sametové revoluce roku 1989 v dějinách Československa a zemí střední a východní Evropy“. Akce byla organizována Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR ve spolupráci s Fakultou státního řízení Moskevské státní univerzity M. Lomonosova a Centrem euroasijských studií Ruské státní sociální univerzity (pobočka v Minsku). Konference se zúčastnili přední historikové, odborníci a veřejní činitelé z Běloruska, Ruska, Slovenska a Česka.

     Účastníky přivítal zmocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakov, který zdůraznil důležitost tématu, projednávaného na konferenci, na pozadí blížícího se 30. výročí sametové revoluce a její vliv na dějiny zemí střední a východní Evropy.

   Na plenárním zasedání vystoupili: doktor historických věd, profesor, proděkan Fakulty státního řízení MSU M. Lomonosova A.J. Polunov s referátem „Národnostní otázka v názorech vlády a demokratické opozice v SSSR (konec 80. a začátek 90. let XX. století)” a zástupce předsedy  Česko-ruské komise historiků a archivářů PhDr. Emil Voráček, DrSc, s referátem „Hledání a tápání vznikající levicové opozice v Československu koncem 1980 let a její aktivity v listopadových dnech 1989“.

   Konference pokračovala ve dvou sekcích: “Předpoklady a průběh sametových revolucí roku 1989“ a „Význam a následky sametových revolucí roku 1989 ve střední a východní Evropě“. Konferenci moderoval český novinář a korespondent Hospodářských novin O. Soukup. 

    V 1. sekci zazněly referáty kandidáta historických věd, docenta Historické fakulty MSU M. Lomonosova J.A. Borisjonka „Transformace politických systémů ČSSR a PLR v roce 1989 v sovětských novinách „Pravda“ a „Izvěstija“, profesora, ředitele Institutu globálních studií UJAK v Praze, politologa Oskara Krejčího „Geopolitické souvislosti sametové revoluce“ a rovněž se uskutečnila prezentace mezinárodního vědeckého sborníku „Antihitlerovská koalice“ v redakci V.J. Krašeninnikovové.

    V 2. sekci zazněly referáty PhDr. Jiřího Malínského (Praha) „Na přelomu dějinných epoch. Poznámky k dějinám Prognostického ústavu ČSAV (1984-1993)“, doktora historických věd, vedoucího Centra euroasijských studií Ruské státní sociální univerzity (pobočka v Minsku), profesora katedry právních disciplín pobočky Ruské státní sociální univerzity v Minsku K.V. Ševčenka „Sametová revoluce roku 1989 v Československu a národní obrození karpatských Rusínů: paradoxy projektu „budování národa“. Vystoupil rovněž známý český publicista O. Jurman, který informoval o přípravě vydání své nové knihy “Převrat: pravda, mýty a lži o 17. listopadu”, věnované 30.výročí sametové revoluce roku 1989.

     Vystoupení byla doprovázena četnými dotazy posluchačů a živou diskuzí. Závěrečné diskuze se zúčastnili prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., dr. h. c., vedoucí katedry moderní historie Ústavu českých dějin KU, korespondent “Russkoj gazety” pro země střední a východní Evropy V. Sněgirev, korespondent informační agentury “Sputnik” V. Franta a jiní známí historikové, novináři a veřejní činitelé.

    V závěrečném vystoupení po ukončení konference zástupce předsedy  Česko-ruské komise historiků a archivářů PhDr. Emil Voráček, DrSc., zdůraznil důležitost a aktuálnost pro českou vědeckou veřejnost podobných mezinárodních konferencí o nejpalčivějších otázkách  moderní historie a vyzdvihl nutnost jejich každoročního konání. Poděkoval Ruskému středisku vědy a kultury v Praze za přípravu a provedení akce.

    Po konferenci byla vydána Ruským střediskem vědy a kultury v Praze ve spolupráci s  Fakultou státního řízení Moskevské státní univerzity M. Lomonosova a Centrem euroasijských studií Ruské státní sociální univerzity (pobočka v Minsku) kolektivní monografie „Sametové revoluce roku 1989 v dějinách Československa a    zemí střední a východní Evropy“.  

    Na závěr konference účastníci a organizátoři jednotně rozhodli o přípravě a konání vědecké konference, věnované 75. výročí Velkého vítězství a osvobození Československa od fašistických okupantů  v první polovině roku 2020.

Tento článek je dostupný v: Russian