Oslavy 75. výročí Karpatsko-Dukelské operace v Praze

Oslavy 75. výročí Karpatsko-Dukelské operace v Praze

Dne 4. října 2019 se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze konala slavnostní akce, věnovaná 75. výročí Karpatsko-Dukelské operace. Akce byla organizována Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR ve spolupráci s českými organizacemi Klub Rusko a Společnost Ludvíka Svobody.

V první polovině dne se v Křišťálovém sále RSVK v Praze konal kulatý stůl „DUKLA 1944 – SYMBOL STATEČNOSTI NÁRODÚ V BOJÍCH ZA SVOBODU A NEZÁVISLOST ČESKOSLOVENSKA“. Akci zahájil mimořádný a zplnomocněný velvyslanec RF v ČR A.V. Zmejevskij, který poblahopřál hostům a veteránům k 75. výročí Karpatsko-Dukelské operace, která se stala začátkem osvobození Československa od fašistických okupantů. Zdůraznil nutnost nedopuštění překrucování historické pravdy kvůli momentálním politickým zájmům, snižování úlohy Rudé armády při osvobození Evropy od fašismu, pokusy omluvit zločiny nacistů a očernit osvoboditele tím, že na ně pověsí tabulku – okupanti.

Prezident Klubu Rusko, plk. gšt. v.v. Ing. Zdeněk Zbytek -1. zástupce předsedy spolku „Veteráni ozbrojených sil a bezpečnostních sborů“ poděkoval Rusku za přínos sovětského lidu do osvobození Čech a Slovenska, za úsilí ochránit historické památky o společném vítězství nad hitlerovským Německem a osvobození Evropy od fašistického jha. Zdůraznil, že mnozí čeští politici a média se pokoušejí o překrucování historie, včetně tak důležité události, jako byla Karpatsko-Dukelská operace.

Následně plk. v. v., doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc., historik Vojenského historického ústavu Bratislava, přednesl referát „Pravda o Karpatsko-dukelské operaci“. Opíraje se o historické prameny, vyvrátil všeobecnou mýlku o neefektivním vedení bojových operací během Karpatsko-Dukelské operace.

Předseda „Klubu absolventů MGIMO“ Ing. Josef Krejčí vystoupil s referátem „Teheránská a Jaltská konference a jejich vliv na konec a výsledky II. SV“.

Brigádní generál v.v., předseda spolku „Veteráni ozbrojených sil a bezpečnostních sborů“ Ing. Josef Prokeš vystoupil s referátem „Východokarpatská strategická útočná operace, role 4.ukrajinského frontu a armádního generála Ivana Jefimoviče Petrova na KDO“:

Po ukončení kulatého stolu jeho účastníci položili květiny k Památníku padlých československých vojáků a k Památníku osvoboditele Prahy maršála SSSR I.S. Koněva.

Večer se ve Velkém sále RSVK v Praze konalo slavnostní setkání veteránů, věnované 75. výročí Karpatsko-Dukelské operace a osvobození Československa od fašismu.

Prezident Klubu Rusko Ing. Zdeněk Zbytek představil spoluorganizátory a hosty večera. Přítomné v sále pozdravili veteráni války, mimo jiné účastnice osvobození Československa V. Goluběva, Z. Svobodová – Klusáková – dcera Hrdiny SSSR, prezidenta ČSSR, generála L. Svobody, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky JUDr. V. Filip, senátor Parlamentu České republiky J. Doubrava a bývalý vice-premiér vlády ČR M. Grégr.

Vystupující, mezi kterými byli zástupci různých generací, včetně mládeže, vyzvali k tomu, aby nebylo dopuštěno překrucování historie a výsledků 2. světové války, mimo jiné i osvobození Československa od fašismu, podtrhli hlavní roli Sovětského svazu. Podělili se o vzpomínky svých příbuzných – očitých svědků válečných událostí a vyzvali k boji za historickou pravdu.

Po slavnostní části se konal galakoncert, na kterém vystoupili umělci z různých zemí.

Večera se zúčastnili čeští, slovenští a ruští veteráni Velké vlastenecké a 2. světové války, jejich děti a vnuci, důstojníci a generálové Československé lidové armády, veřejní činitelé, zástupci českých veteránských a společenských organizací, ruští krajané aj.

Po oficiální části hosté a veteráni pokračovali v přátelské besedě v neformálním prostředí.

Tento článek je dostupný v: Russian