Výstava „Ruský kroj v miniatuře“ v RSVK v Praze

Výstava „Ruský kroj v miniatuře“ v RSVK v Praze

Dne 2. října 2019 se ve foyeru Ruského střediska vědy a kultury v Praze konalo zahájení výstavy Státního muzea – rezervace A.S. Puškina „Michajlovskoje“ „Ruský kroj v miniatuře“. Akce byla připravena za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Výstava obsahuje 23 miniatur ze sbírek Státního muzea – rezervace A.S. Puškina „Michajlovskoje“. Jsou to rekonstrukce ruského kroje, vytvořené v trojrozměrné formě.

Loutkové miniatury umožňují seznámení s tradičními mužskými, ženskými a dětskými oděvy jak na všední den, tak i na svátek, pro všechna roční období. Pskovský rolnický oděv je vytvořen do nejmenších podrobností. Jsou v něm všechny detaily: od spodní košile do pokrývky hlavy.

Výstavu zahájil zmocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakov, který představil zaměstnance muzea – rezervace „Michajlovskoje“. Poděkoval jim a vedení muzea za plodnou spolupráci a vyjádřil naději, že se bude i nadále rozvíjet.

Zaměstnanec oddělení expoziční a výstavní činnosti D. Grigorjev informoval návštěvníky o zvláštnostech ruského lidového kroje XIX. století. Zdůraznil, že tradičně se v Pskovské oblasti oděv vyráběl ze lnu, ze kterého rolníci tkali tenké i silné látky a poté je barvili namodro pomocí barvy indigo, směsi vosku a hlíny. Hlavním požadavkem vůči tomuto oděvu byla pohodlnost, umožňující volný pohyb.

Hosté z Puškinského muzea rovněž seznámili diváky s tradičním ruským páskem, který byl spolu s křížem, nošeným na těle, atributem rolníků. Vycházet z domu bez něho bylo nepřípustné. Slavnostní oděv byl tradičně ozdoben výšivkou či ornamentem v červené barvě. Rolníci brali červenou barvu jako amulet a zároveň jako něco slavnostního a krásného. Tradičně se takové ornamenty nacházely v místech, kde končil oděv – na límci, rukávech či lemu.

V rámci výstavy diplomovaný malíř – grafik A. Ivanov organizoval pro hosty tvůrčí dílnu „Ruský „lubočnyj“ obrázek“. Zájemci si mohli vytvořit svoji vlastní kopii „lubočného“ obrázku XIX. st. ze sbírek Puškinské rezervace s využitím lípových desek.

Tento proces tak uchvátil dospělé i děti, že si mnozí odnesli i několik takových obrázků.

Tento článek je dostupný v: Russian