Výstava „Nejlepší díla staroruského ikonopisu“ v RSVK v Praze

Výstava „Nejlepší díla staroruského ikonopisu“ v RSVK v Praze

Dne 28. září 2019 se ve foyeru RSVK v Praze konalo zahájení multimediální výstavy „Nejlepší díla staroruského ikonopisu“. Akce byla připravena státním Ruským muzeem za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Akci zahájil zmocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakov, který vyjádřil naději, že výstava bude zajímavá nejen pro věřící lidi, ale i pro každého, kdo se chce podrobněji seznámit s ruskou kulturou.

Virtuální výstava byla připravena na základě sbírek Ruského muzea (Petrohrad) a představuje více než 100 děl staroruského umění.

Multimediální filmy, které jsou uváděny na výstavě, jsou věnovány obrazům Ježíše a Matky Boží, svatým Ruské země a ruskému ikonostasu. Jeden z filmů vypovídá o unikátním exponátu ze sbírek Ruského muzea – dřevěném ambonu, který byl instalován v XV. století v Sofijském chrámu v Novgorodě.

Staroruský ikonopis patří mezi nejvýznamnější díla ruské kultury, jenž svou uměleckou dokonalostí vyjadřuje duchovní ideály a hloubku víry ruského pravoslavného člověka. Různorodý soubor ikon v staroruských chrámech byl vždy unikátní. Obrazy Krista a svatých se nacházely v chrámech, knížecích pokojích i v domech prostých lidí. Zvlášť četnými byly ikony Matky Boží, která v minulosti zaujímala výsadní místo v duchovním životě ruských lidí, kteří ji pokládali za patronku své země.

Sbírka starých děl z Ruského muzea je velmi bohatá a je jednou z největších sbírek starého ruského umění na světě. Její základ byl položen v roce 1898, kdy rovněž vzniklo muzeum. Sbírka představuje historii ruského ikonopisu od XII. do začátku XX. století. Představuje díla, jež byla vytvořena v různých uměleckých centrech Staré Rusi – v Novgorodu, Pskově, Volgogradu, Moskvě, v centrálním Rusku a na severu. Každé z děl, představených na výstavě, je neopakovatelné a současně nese známku umění své doby. Shromážděná díla umožňují dotknout se kultury té epochy, ve které pracovali jejich tvůrci.

Tento článek je dostupný v: Russian