Setkání s ruskou spisovatelkou Janou Vagnerovou

Setkání s ruskou spisovatelkou Janou Vagnerovou

Ve dnech 23. – 28. září 2019 proběhla v Česku řada akcí za účasti ruské spisovatelky Jany Vagnerové, během kterých autorka představila překlad do českého jazyka svého nového románu „Spoluviníci“. Akce byla připravena Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR ve spolupráci s českým nakladatelstvím “RitaReklama” za podpory Generálního konzulátu RF v Brně.

Jana Vagnerová se narodila v roce 1973 v Moskvě v dvojjazyčné rodině. Vagnerová je příjmení její matky, která přijela do SSSR koncem 60. let z Československa studovat ruský jazyk a literaturu.

Děj románu, který vyšel v ČR s názvem „Spoluviníci“, probíhá v horském hotelu na území jedné východoevropské země. Podle slov autorky “děj probíhá v Česku”. Román vypráví o složitých vztazích lidí, kteří žijí v blízkých zemích a již byli schopni zachovat si důstojnost a obnovit rusko-české přátelství nehledě na složitou dobu, která přišla po rozpadu SSSR a po Sametové revoluci.

Dne 24. září t.r. se Vagnerová na české rozhlasové stanici Český rozhlas Brno setkala se známým českým novinářem J. Vondrákem. V interview podthla stálé spojení s českou kulturou a tradicemi, které její rodina pečlivě uchovává. Zároveň zdůraznila, že je ruskou spisovatelkou, protože se narodila a vyrostla v Rusku.

Ve dnech 24. a 25. září se na Univerzitě F. Palackého v Olomouci a na Univerzitě T.G. Masaryka v Brně konala setkání autorky s českými studenty, kteří se učí ruský jazyk. Vagnerová informovala o podrobnostech překladu románu „Spoluviníci“ do češtiny a osmiměsíční spolupráci s českou překladatelkou J. Janečkovou – absolventkou Univerzity F. Palackého. Studenti se velmi zajímali o děj románu i tvůrčí proces.

Vedoucí katedry slavistiky FF Univerzity F. Palackého M. Machalová a vedoucí katedry slavistiky FF Univerzity T.G. Masaryka I. Pospíšil poděkovali organizátorům za možnost pobesedovat se spisovatelkou a vyjádřili přání pokračovat v kulturní spolupráci s RSVK v Praze.

Zmocněný ředitel RSVK v Praze V. Končakov po setkáních s ruskou spisovatelkou jednal s vedením obou univerzit. Byla projednána možnost organizace kurzů zvyšování kvalifikace pro učitele ruského jazyka a rovněž získání českými občany vysokoškolského vzdělání v Rusku v rámci státních kvót.

Ve dnech 25. a 27. září jedno z největších českých knihkupectví Dobrovský, které má širokou síť obchodů, v Praze a v Brně organizovalo autogramiádu Jany Vagnerové. Čeští čtenáři s velkým zájmem přijali roman ruské spisovatelky. Zadali jí velké množství otázek o životě a koníčcích Rusů, o jejich vztahu k ČR aj.

Tento článek je dostupný v: Russian