2.mezinárodní mládežnické fórum-quest „Pokolení budoucnosti – mládí, energie, iniciativa!“ se uskutečnilo v Praze

2.mezinárodní mládežnické fórum-quest „Pokolení budoucnosti – mládí, energie, iniciativa!“ se uskutečnilo v Praze

Ve dnech 26. – 28. září 2019 se v Praze konalo 2.mezinárodní mládežnické fórum-quest (dobrodružná hra) „Pokolení budoucnosti – mládí, energie, iniciativa!“ Organizátorem akce byl mezinárodní kulturní institut „Klíč“ za podpory Velvyslanectví RF v ČR a Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Cílem fóra je rozvoj kulturního, informačního a vzdělávacího prostranství ruské mládeže a mladých krajanů v zahraničí v zájmu upevňování jednoty, uchovávání etnické identity, národní a religiózní samostatnosti, duchovního a kulturního dědictví Ruska a upevňování jeho mezinárodní pozice; hledání strategií podpory seberealizace a tvorby mládeže; rozvoj kontaktů mezi sdruženími a organizacemi mladých krajanů a ruskými mládežnickými organizacemi.

V rámci fóra účastníci navštívili různá vzdělávací místa, zúčastnili se questů, zajímavých setkání a diskuzí. Konal se např. kulatý stůl Klubu mládežnické a dětské diplomacie v ČR, tvůrčí dílna ohledně organizace městských questů, hra „Co? Kde? Kdy?“ a rovněž quest pro žáky.

Mimo to režisérka, pedagožka, členka Gildy režisérů Ruska a zakladatelka divadla «Contemporary Theater» V. Vambolt organizovala tvůrčí dílnu hereckého umění a ukázala na scéně Velkého sálu RSVK v Praze představení jednoho herce na motivy děl F. Kafky.

Účastníci rovněž oslavili Den ruského jazyka v rámci Evropského dne jazyků, na kterém pro české žáky, kteří studují ruský jazyk, byl předveden program „Cestování do ruské kultury“. Mládež se formou hry seznámila s ruskými písněmi, tanci, řemesly a měla možnost prověřit si své znalosti ruského jazyka. Kromě toho se zájemci mohli zúčastnit zkušebního testování z ruského jazyka (úrovně A1-B2).

Zvláštní akce fóra byla věnována setkání s ruskou spisovatelkou Janou Vagnerovou, během níž představila překlad do českého jazyka svého nového románu „Spoluviníci“. Román vypráví o složitých vztazích lidí, kteří žijí v blízkých zemích a již byli schopni zachovat si důstojnost a obnovit rusko-české přátelství nehledě na složitou dobu, která přišla po rozpadu SSSR a po Sametové revoluci.

Tento článek je dostupný v: Russian