Komplex kulturně-vzdělávacích akcí „Studujíce jazyk – studujeme kulturu“

Komplex kulturně-vzdělávacích akcí  „Studujíce jazyk – studujeme kulturu“

Ve dnech 11.- 13. září 2019 se v Česku konalo několik kulturně-vzdělávacích akcí pod názvem „Studujíce jazyk – studujeme kulturu“. Akce byli organizovány
Tulskou státní pedagogickou univerzitou (TSPU) L. Tolstého za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

V rámci akcí se 12.září v Ruském středisku vědy a kultury v Praze konaly kurzy zvyšování kvalifikace pro učitele ruského jazyka „Inovační technologie ve výuce ruského jazyka jako cizího“.

Delegaci TSPU a účastníky kurzů přivítal zástupce zplnomocněného vedoucího Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR I. Rybakov, který poděkoval rektoru a zaměstnancům univerzity za připravené akce na podporu a propagaci ruského jazyka a ruského vzdělání,

Rektor Tulské státní pedagogické univerzity L. Tolstého, profesor V. Panin informoval o vedené jím univerzitě. Prorektorka pro mezinárodní spolupráci a vzdělání, profesorka Ž. Fomičevová seznámila přítomné s různými oblastmi mezinárodní spolupráce univerzity, mimo jiné s letními kurzy ruského jazyka pro cizince při univerzitě.

Děkanka Mezinárodní fakulty TSPU L.N.Tolstého, docentka T. Kašpirevová vystoupila s přednáškou, věnovanou specifice systému vzdělávání v současnosti a úloze v něm učitele a žáka a poté představila tvůrčí dílnu „Nestandardní vyučovací hodiny a inovační pedagogické technologie jako způsob rozvoje zájmu o hodiny ruského jazyka“.

Přednášky profesora G. Tokareva byly věnovány lingvo-kulturologickému komponentu a způsobům rozvoje komunikativní kompetentnosti žáků při studiu ruského jazyka jako cizího. Poté na tvůrčí dílně předvedl některé hrací technologie, které je možné využít při studiu lexiky a gramatiky ruského jazyka.

Kurzů zvyšování kvalifikace se zúčastnilo asi 30 učitelů ruského jazyka z Prahy a jiných českých měst. Po kurzech účastníci obdrželi osvědčení o zvyšování kvalifikace ruského státního vzoru a potvrzení o účasti v kurzech.

Účastníci vysoce ocenili úroveň přednášek a tvůrčích dílen a sdělili, že získali mnoho nových a užitečných informací, které budou moci využít ve své pedagogické činnosti.

Ve dnech 11. a 13. září 2019 v rámci kurzů zvyšování kvalifikace T. Kašpirevová G. Tokarev uskutečnili volně přístupné vyučovací hodiny ruského jazyka pro studenty českých středních škol a gymnázií. Vyučování proběhlo v Obchodním učilišti Neveklov a na Gymnáziu J. Ressela v Chrudimi. V RSVK v Praze se konaly hodiny pro studenty Sportovního gymnázia Kladno, Gymnázia Ledeč nad Sázavou a Střední školy administrativního řízení EU. G. Tokarev uskutečnil virtuální exkurzi „S Ruskem v srdci: Tula a tulské obchodní značky“. T. Kašpirevová během vyučování pomocí inovačních počítačových technologií seznámila studenty s Tulou, její historii a pamětihodnostmi.

Tento článek je dostupný v: Russian