Klavírní koncert v RSVK v Praze

Klavírní koncert v RSVK v Praze

Dne 24. července 2019 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze konal koncert absolventa Akademie múzických umění v Brně Martina Kobylíka. Akce byla připravena za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Na koncertě zazněly skladby M. Musorgského, A. Skrjabina a S. Rachmaninova.

Před vystoupením se Martin s diváky podělil o informaci, proč dává přednost ruským skladatelům. Zdůraznil, že ho lákají duševnost a mystika ruské vážné hudby. Kobylík doplnil své vystoupení povídáním o životě a díle skladatelů.

Na akci byli přítomni Češi, mezi kterými byli především přátelé umělce, a rovněž ruští krajané. Diváci srdečně vítali každé vystoupení hudebníka a podporovali ho potleskem. Jedna z divaček dokonce napsala báseň pro M. Kobylíka a na večeru ji přednesla.

Po koncertě M. Kobylík poděkoval Ruskému středisku vědy a kultury v Praze za pomoc při organizaci akce.

Tento článek je dostupný v: Russian