Metodický seminář pro české učitele ruského jazyka se uskutečnil v RSVK v Praze

Metodický seminář pro české učitele ruského jazyka se uskutečnil v RSVK v Praze

Dne 13. června 2019 se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze konal metodický seminář pro učitele ruského jazyka, v rámci kterého bylo představeno nové vydání učebnice ruského jazyka „Snova klass!2“. Akce byla připravena českou společenskou organizací ruských krajanů „Kovčeg – Archa“ za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Účastníky přivítal zplnomocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Andrej Končakov, který poděkoval společenské organizaci „Kovčeg – Archa“, autorskému kolektivu učebnice a českému oddělení nakladatelství „Klett“ za plodnou spolupráci. Zdůraznil, že se jedná o osmou učebnici ruského jazyka, jež byla vydána tímto nakladatelství za poslední období. Prezentace nových učebnic pravidelně probíhá v RSVK v Praze.

Novou učebnici představila vedoucí autorského kolektivu docentka Univerzity J.E. Purkyně Natália Orlova, CSc.. Sdělila, že učebnice ruského jazyka „Snova klass!2“ je pokračováním první části „Snova klass!“, kterou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR doporučuje využívat ve školách. Jedná se o přepracovanou a doplněnou verzi učebnice „Klass!“.

Autorka zdůraznila, že učebnice obsahuje texty pro poslech a rovněž úkoly, které seznamují žáky s reáliemi Ruska. Gramatika a lexika jsou podány prostřednictvím řady cvičení, velká pozornost je věnována studiu formou hry. Pracovní sešit obsahuje zadání pro přípravu k závěrečné zkoušce z ruského jazyka. V červenci 2019 se očekává vydání knihy pro učitele.

Ve druhé části semináře zaměstnanec nakladatelství „Klett“ P. Hlavička informoval o připravovaných nakladatelstvím elektronických verzích učebnice.

Na závěr se uskutečnila tvůrčí dílna PhDr. Zuzany Vosátkové z gymnázia v Kladně, která se podělila o své zkušenosti s učebnicí „Snova klass!“.

Semináře se zúčastnili učitelé, kteří učí ruských jazyk na základních, středních školách a gymnáziích. Autoři a zaměstnanci nakladatelství „Klett“ odpověděli na četné dotazy přítomných. Poslechli si jejich připomínky a slíbili je využít při přípravě další učebnice.

Všichni účastníci semináře obdrželi od organizátorů darem učebnici „Snova klass!“ a doplňkové materiály.

Tento článek je dostupný v: Russian