Festival „Lukomorje“ se konal v RSVK v Praze

Festival „Lukomorje“ se konal v RSVK v Praze

Dne 25. května 2019 se v  Ruském středisku vědy a kultury v Praze uskutečnil vzdělávací festival „Lukomorje“, věnovaný 220. výročí narození básníka A.S. Puškina. Akce byla připravena Mezinárodním kulturním institutem Klíč za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Festival „Lukomorje“ je tvůrčí prostranství ruské řeči, ruské kultury, kde ruskojazyčné a dvojjazyčné dětské a mládežnické vzdělávací instituce, umělecká centra a studia z Česka mohou ukázat své úspěchy ve studiu ruského jazyka a literatury, představit samostatné tvůrčí projekty.

Akci zahájila předsedkyně Mezinárodního kulturního institutu Klíč Anna Jevsinová, jež přečetla dopis prezidenta festivalu, profesora Institutu ruského jazyka A.S. Puškina Vladimira Annuškina. Ten poblahopřál účastníkům ke Dni slovanského písemnictví a kultury a popřál, aby mezi slovanskými národy vždy panovaly láska a vzájemné pochopení. V podání K. Jevsinové, vedoucí studia „Maleňkaja škola“, zazněla neoficiální hymna festivalu – píseň „Davajtě govoriť na russkom jazyke“.

Poté startoval Puškinský maraton, kterého se zúčastnili zástupci školy Věda (Praha), uměleckého studia MIX (Praha), Ruské školy z Brna, dětské Evropské školy kina a televize (Teplice) a studia „Maleňkaja škola“ (Praha).

Kromě bohatého kulturního programu na festivalu byly oznámeny výsledky soutěže mladých překladatelů. Diplomy vítězům předali spisovatel V. Fjodorov a básnířka L. Svirskaja. Na festivalu rovněž obdrželi ceny vítězové „Totalnogo diktanta“, který se konal na několika místech v Praze v dubnu t.r.

Poté účastníci festivalu vystoupili na soutěži deklamátorů, kde přednášeli verše A. Puškina a zúčastnili se kola Mezinárodní olympiády z ruské slovesnosti. Během vyhlašování výsledků těchto soutěží se mohli zájemci, kteří přišli s rodiči, zúčastnit rodinné soutěže o pohádkách Alexandra Puškina.

Podle výsledků získali všichni účastníci odpovídající osvědčení a vítězové diplomy a dárky – knihy v ruském jazyce.

Akce festivalu „Lukomorje“ budou probíhat v různých formách i v novém školním roce.

Tento článek je dostupný v: Russian