Výstava „Kůň Převalského – poslední druh divoce žijícího koně na světě“ byla zahájena v Praze

Výstava „Kůň Převalského – poslední druh divoce žijícího koně na světě“  byla zahájena v Praze

Dne 22. května 2019 byla v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze v rámci národního projektu „Ekologie“ zahájena výstava „Kůň Převalského – poslední druh divoce žijícího koně na světě“.    Akce byla připravena „Roszapovědcentrem Minprirody“ Ruska, FGBU „Zavovědniki Orenburžija“ a Státním Darwinovým muzeem ve spolupráci se Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR.

     Na výstavě je představeno více než 30 unikátních uměleckých fotografií, které mapují jeden rok ze života divoce žijících koní Převalského ve státní rezervaci „Orenburskij“. Autorkou projektu je N. Sudecová, fotografka, zaměstnankyně „Roszapovědcentra“ Ministerstva přírody, členka Svazu fotografů divoké přírody, jediná ruská fotografka, která dokumentovala život koní od okamžiku jejich příjezdu do Ruska v říjnu 2015 v rámci programu Návrat divokých koní a doprovázela projekt během tří let.

    Výstavu zahájil zplnomocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakov, který poděkoval „Roszapovědcentru Minprirody“ Ruska a zaměstnancům organizace „Zavovědniki Orenburžija“ za jejich činnost při záchraně vzácného druhu koní.

     N. Sudecová vedla prezentaci, při které informovala o Orenburské rezervaci a 12 světových projektech záchrany koně Převalského. Zdůraznila, že výstava je věnována 180. výročí narození N. M. Převalského, 120. výročí přivezení prvních koní z Asie do Evropy, 60. výročí mezinárodního úsilí na záchranu koně Převalského a 30. výročí Orenburské rezervace, které se budou slavit v roce 2019. Podtrhla důležitost záchrany koně Převalského, který zmizel z volné přírody v roce 1969. 

     „Za celé období byli koně Převalského dvakrát na hranici vymření. V současnosti jich na celém světě žije asi 2500. I nadále se však nachází na hranici vymření. To znamená, že jeho záchrana je naše zodpovědnost před budoucími pokoleními“, sdělila Sudecová.

     Podle slov autorky jsou koně společenští tvorové.  Stejně jako lidé cítí sympatie a sympatizující jedinci se drží spolu. U divokých koní je to stejné jako u lidí: prožívají lásku, nepřátelství, věrnost a mají i cit pro humor. Je proto velmi zábavné je pozorovat. Stejně jako oni rádi pozorují lidi.

      Na závěr A. Končakov vyjádřil naději, že po ukončení výstavy v Praze se tato výstava bude konat i v jiných evropských městech.

       Hosté výstavy, mezi kterými bylo mnoho Čechů, se zajímali o možnosti spolupráce Orenburské rezervace s pražskou ZOO, kde jsou koně Převalského chováni již mnoho let. Autorka sdělila, že rezervace aktivně spolupracuje s podobnými centry ve Francii a v Maďarsku a výstava je prvním krokem ke spolupráci s Českem.

     O životě divoce žijících koní v Orenburské rezervaci můžete více zjistit, když navštívíte výstavu „Kůň Převalského – poslední druh divoce žijícího koně na světě“, která potrvá v RSVK v Praze do 5. června t. r.

Tento článek je dostupný v: Russian