Koncert české klavíristky Zuzany Široké v RSVK v Praze

Koncert české klavíristky Zuzany Široké v RSVK v Praze

   Dne 16. května 2019 se v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze konal koncert mladé české klavíristky, studentky Karlovy univerzity Zuzany Široké. Akce byla připravena za podpory Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR.

Zuzana Široká je studentkou Pedagogické fakulty Karlovy univerzity v Praze, která studuje techniku klavírní hry na katedře hudebního umění pod vedením profesora V. Gregora. Vystoupení v Křišťálovém sále bylo jejím závěrečným vystoupením pro získání titulu bakaláře.

Večer zahájil zplnomocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR A. Končakov, který představil Zuzanu a popřál divákům příjemný večer.

Na koncertě v podání mladé klavíristky zaznělo 5 kusů pro dvoje housle a klavír D. Šostakoviče, Sonáta fis-moll a Harmonická elegie J.L. Dusíka, Balada As dur F. Chopina a První kniha obrazů C. Debussyho. Spolu s ní vystoupili i mladí houslisté M. Včeláková a D. Hernych.

Večer navštívilo více než 50 osob, mezi kterými byli přátelé a kolegové Zuzany. Diváci ocenili dlouhým potleskem každé vystoupení mladých hudebníků.

Na závěr Zuzana Široká poděkovala divákům a Ruskému středisku vědy a kultury v Praze za pomoc při organizaci koncertu.

Tento článek je dostupný v: Russian