Program „Cestování do země Azbuky“ pro české žáky

Program „Cestování do země Azbuky“ pro české žáky

Dne 9. května 2019 byl v ZDŠ Na Balabence v Praze žákům představen program studia ruského jazyka pro začátečníky „Cestování do země Azbuky“. Speciální hodina vyučování byla připravena a provedena Ruským střediskem vědy a kultury v Praze. Zúčastnilo se jí 60 žáků 6. tříd, kteří stojí před rozhodnutím, jaký druhý cizí jazyk budou studovat od příštího školního roku.

Hodina vyučování byla zahájena prezentací „Zajímavá fakta o Rusku“. Během jejího sledování měli žáci možnost virtuálně cestovat po Rusku, poutavou formou se seznámit se zeměpisem Ruska, zajímavými údaji z ruské historie a kultury. Dozvěděli se též o důležité úloze ruského jazyka jako jazyka mezinárodní komunikace.

Poté vedoucí Kurzů ruského jazyka při RSVK v Praze L. Nyklová vedla hodinu „Cestování do země Azbuky. Ruský jazyk za 60 minut“. Metodika rychlokurzu pro ty, kdo začínají studovat ruský jazyk „od nuly“, umožnila dětem se za tuto krátkou dobu formou hry seznámit s ruskou azbukou, získat první návyky četby a psaní, naučit se jednoduché věty v ruském jazyce.

Na závěr L. Nyklová informovala žáky o činnosti RSVK v Praze a pořádaných zde akcích na podporu studia ruského jazyka, pozvala učitele a žáky školy na návštěvu střediska.

Tento článek je dostupný v: Russian